English
 

Współpraca unii kredytowych

26 kwietnia br. dyrektor wykonawczy, Bogdan Chmielewski uczestniczył w wideokonferencji pomiędzy liderami Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) wraz z władzami SICREDI, organizacji skupiającej 116 unii kredytowych (z 4 milionami członków) z Brazylii. Rozmawiano o wymianie doświdczeń oraz ściślejszej współpracy.

PSFCU, jako największa unia kredytowa w USA i lider Polonii amerykańskiej, zadeklarowała ścisłą współpracę z SICREDI. „Cieszę się, że duża część brazylijskiej Polonii jest zaangażowana w ruch unii kredytowych. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w pracy na rzecz Polonii w Ameryce” – zadeklarował dyrektor Chmielewski.

chmielewski_br_2

W spotkaniu wziął udział Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) i Przewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU. „PSFCU jest przykładem nie tylko wspaniałej dbałości o własnych Członków, ale również utrzymywania kontaktu diaspory z Polską” – powiedział Matusiak. 

 

Copyright ©2021 Polish & Slavic Federal Credit Union