English
 

Komunikat: po Rocznym Walnym Zebraniu PSFCU

W sobotę, 15 maja 2021 r., w siedzibie PSFCU na nowojorskim Greenpoincie  odbyło się Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Z powodu pandemii wirusa COVID-19, zebranie odbyło się w formie wideokonferencji lub transmisji audio. Wirtualny udział w zbraniu wzięło trzystu Członków PSFCU.

Podczas zebrania Członkowie zapoznali się z "Raportem Rocznym", zawierającym wyniki działalności Naszej Unii w roku fiskalnym 2020 oraz zadawali pytania na  tematy dotyczące PSFCU. W roku fiskalnym 2020 aktywa PSFCU wzrosły o 272,3 miliona dolarów, powierzone depozyty powiększyły się o kwotę 251,6 miliona dolarów, a suma udzielonych pożyczek wzrosła o 45,8 miliona dolarów. W rezultacie działalności operacyjnej zysk netto wyniósł 7,4 miliona dolarów. Warto wspomnieć, że w roku fiskalnym 2020 dołączyło 8 126 nowych Członków Naszej Unii.

annual_pl

W trakcie zebrania ogłoszone nazwiska dyrektorów Rady Dyrektorów, którzy będą pełnić swoją funkcję w latach 2021-24. W wyborach w 2021 r. następujące osoby były kandydatami do Rady Dyrektorów PSFCU: Małgorzata Czajkowska, Dr Iwona Korga, Bogdan Ogórek, Franciszek R. Piwowarczyk. Zgodnie ze statutem PSFCU, ponieważ na każdy z wakatów w Radzie Dyrektorów kandydowała  tylko jedna osoba, wybory do Rady Dyrektorów nie zostały przeprowadzone a kandydaci zostali dyrektorami Rady Dyrektorów PSFCU na trzyletnią kadencję. 

Tego samego dnia Rada Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wybrała następujących Dyrektorów do Zarządu Rady:
Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący 
Dr Iwona Korga - 1-sza Wiceprzewodnicząca
Bogdan Ogórek - 2-gi Wiceprzewodniczący
Robert F. Piwowarczyk - Skarbnik
Małgorzata Czajkowska - Sekretarz.

Wybrano również Komisję Nadzorczą PSFCU w składzie:
Artur Dołęga - Przewodniczący Komisji
Ewa Chmielewska - Sekretarz Komisji
Leon Fuks - Członek Komisji
Peter Nóżka - Członek Komisji
Mariusz Śniarowski – Członek Komisji

Gratulujemy wybranym wolontariuszom i życzymy sukcesów w wypełnianiu powierzonych stanowisk. 

15 maja 2021 r.

Copyright ©2021 Polish & Slavic Federal Credit Union