English
 
UWAGA!
KOMUNIKAT O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ*

DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że z powodu pandemii wirusa Covid-19, Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wyznaczone na sobotę, 15. maja 2021 r. o godzinie 17-tej czasu wschodnioamerykańskiego, odbędzie się w formie wideokonferencji lub transmisji audio.  

Szczegółowe instrukcje dotyczące udziału w zebraniu drogą wideokonferencji zostały opublikowane na stronie internetowej www.NaszaUnia.com/zebraniewalne2021.

Członkowie PSFCU pragnący wziąć udział w zebraniu za pomocą transmisji audio proszeni są o dokonanie uprzedniej rejestracji w Dziale Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848), najpóźniej do 14. maja 2021 r.  
Słuchacze transmisji audio mogą przesłać pytanie do Rady Dyrektorów lub Kierownictwa poprzez email wysłany na adres annualmeeting@psfcu.net.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

*Niniejsze tłumaczenie na język polski zostało przygotowane dla Państwa wygody. Obowiązuje wersja w języku angielskim.

Copyright ©2021 Polish & Slavic Federal Credit Union