English
 

Komunikat o Wyborach do Rady Dyrektorów 2021

Zapraszamy wszystkich Członków PSFCU do zapoznania się z treścią poniższego Komunikatu oraz notami biograficznymi kandydatów:

Komunikat o Dorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i Procedurach Wyborczych

23 lutego 2021 r.

Copyright ©2021 Polish & Slavic Federal Credit Union