Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Wypłata Specjalna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Home > Wiadomości > Wypłata Specjalna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Wypłata Specjalna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Opłaca się być lojalnym Członkiem Naszej Unii!
3,3 miliona dolarów w wypłatach dla Członków. To proste: gotówka dla Członków Unii.

Jako wyraz wdzięczności dla swoich Członków, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa ma przyjemność ogłosić zaplanowaną Wypłatę Specjalną za rok 2014. Wypłata ta ma za zadanie wynagrodzić Członków P-SFUK za posiadanie kont w Naszej Unii. A co najważniejsze, niektórzy Członkowie-właściciele Naszej Unii zakwalifikują się na więcej niż jedną nagrodę! Im więcej korzystają Państwo z usług P-SFUK, tym większą wypłatę otrzymacie. To tylko jeden z powodów, dla których warto najpierw pomysleć o nas gdy potrzebujecie Państwo kredytu lub atrakcyjnego konta oszczędnościowego. Wypłata Specjalna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zostanie wpłacona bezpośrednio na Państwa podstawowe konto oszczędnościowe dnia 14 lutego 2015 r.

Wypłata Specjalna – całkowita kwota wypłaty to 3.3 miliona dolarów.

Kwalifikujący się Członkowie mogą otrzymać do 80 dolarów: 40 dolarów za kwalifikujące sie konto oszczędnościowe i/lub 40 dolarów za kwalifikujący się produkt kredytowy. Wypłata specjalna będzie zdeponowana na podstawowe konto oszczędnościowe na najstarszym istniejącym koncie kwalifikującego się Członka Unii:

1. Członkowie1, którzy otworzyli konto w Naszej Unii najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r., oraz
2. Konto to pozostaje otwarte w dniu dokonania Wypłaty Specjalnej, oraz 
3. W roku 2014 utrzymywali minimalny dzienny bilans konta w wysokości co najmniej 100 dolarów i/lub posiadali aktywną pożyczkę2 lub kartę kredytową, oraz
4. Muszą spełniać kwalifikacje Członka bez zaległych zobowiązań, zgodnie z którymi:

• utrzymują bilans co najmniej 10 dolarów na koncie oszczędnościowym
• nie przekroczyli obecnie stanu któregokolwiek z posiadanych kont3 
• konto nie jest nieaktywne
• nie zalega ze spłatami żadnej z pożyczek
• w ciągu ostatnich 12 miesięcy, spłata żadnej z pożyczek nie była opóźniona o 60 dni
• nie podlega sankcjom zdefiniowanym w punkcie regulaminu dotyczącym Odmowy Świadczenia Usług oraz Wykluczeniu z Członkostwa w Unii
• nie stanowił przyczyny strat finansowych poniesionych przez P-SFUK (np. konta lub kredyty spisane na straty)

Skorzystaj z usług Naszej Unii - doceniamy naszych Członków każdego dnia!

Naszą misją jest zapewnienie Członkom Naszej Unii produktów i usług na najwyższym poziomie, pomaganie w realizacji ich zamierzeń finansowych oraz wspieranie polonijnej społeczności. Jesteśmy wdzięczni Członkom Naszej Unii za ich wkład w odniesienie w minionym roku tak dużego sukcesu. W roku 2015 i w nadchodzących latach mamy nadzieję jeszcze bardziej zacieśnić więzy finansowe z Członkami Naszej Unii.

Rada Dyrektorów P-SFUK zamierza dokonywać Wypłaty Specjalnej każdego roku, tym niemniej nie są one gwarantowane, natomiast ich wysokość zależeć będzie od wyników Finansowych P-SFUK za dany rok. 

_________________
Dodatkowe ograniczenia mogą obowiązywać. Wypłata dokonywana jest w oparciu o kryterium członkostwa w P-SFUK, nie ilości posiadanych kont
1.  Konta biznesowe nie kwalifikują się do Wypłaty Specjalnej. 
2.  Kredyty studenckie nie kwalifikują się do Wypłaty Specjalnej.
3.  Z programu wykluczeni są tylko ci Członkowie, których stan konta pozostaje przekroczony przez okres dłuższy niż 45 dni.
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-