Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami tekstowymi

Home > Wiadomości > Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami tekstowymi

Uwaga na fałszywe wiadomości tekstowe

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa została poinformowana, że w ostatnich dniach niektórzy Członkowie otrzymali fałszywe wiadomości tekstowe. Wiadomości te, przesyłane za pomocą SMS, informują Członków o rzekomym zablokowaniu ich konta w Unii Kredytowej oraz instruują ich, aby zadzwonili pod numer 801-XXX-XXXX w celu jego reaktywacji.

Po wybraniu podanego numeru telefonu, użytkownicy łączą się z "automatycznym systemem aktywacji kart" i są informowani, że muszą reaktywować swoje karty w związku z niedawną aktualizacją systemu. Użytkownicy instruowani są, by wprowadzili numer swojej karty, datę jej ważności, 3-cyfrowy kod zabezpieczający podany na odwrocie karty oraz numer PIN. Wiadomości te są próbą wyłudzenia danych osobowych. Jeżeli otrzymają Państwo podobną wiadomość, prosimy ją skasować i nie łączyć się z podanym numerem. Zalecamy również, aby nigdy nie podawali Państwo jakichkolwiek danych osobowych osobom lub instytucjom, których Państwo nie znają lub z którymi nie dokonują Państwo transakcji. Członkowie Naszej Unii zawsze mają możliwość przerwać odebrane połączenie, nie łączyć się samemu z nieznanymi numerami telefonicznymi podanymi w wiadomościach tekstowych i zamiast tego zadzwonić pod znany sobie numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848).

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa ściśle przestrzega poufności informacji dotyczących Państwa konta. Jeżeli podali już Państwo swoje dane osobowe dzoniąc pod nieznany numer telefonu, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848).

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-