Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Cześć i chwała Bohaterom!

Home > Wiadomości > Cześć i chwała Bohaterom!

Cześć i chwała Bohaterom!

Siedemdziesiąt lat temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Ostatnia, zbrojna walka o Polskę wolną od dwóch totalitaryzmów. Choć Powstanie zakończyło się klęską, do dzisiaj pozostaje symbolem umiłowania wolności przez Polaków.

1 sierpnia 1944 r. żołnierze Armii Krajowej rozpoczęli nierówną walkę z wojskami niemieckimi. Po pięciu latach terroru, egzekucji i życia pod panowaniem „narodu panów”, nastąpiła próba odbicia z rąk Niemców Warszawy, serca Polski podziemnej. Do walki stanęło 40-45 tys. żołnierzy Armii Krajowej entuzjastycznie wspieranych przez mieszkańców miasta. Ich zadaniem było wyzwolenie Warszawy i oddanie go w ręce władz podległych emigracyjnemu rządowi RP w Londynie. Miały one reprezentować ciągłość władzy II Rzeczypospolitej wobec wkraczających od wschodu wojsk sowieckich.

Nierówny bój z Niemcami  o wolną Warszawę zakończył się po 63 dniach, stając się największą akcją zbrojną podziemia w czasie II wojny światowej. Miasto zostało zburzone, mieszkańcy wymordowani lub wywiezieni. Nie akceptując sowieckiej okupacji kraju, tysiące powstańców i mieszkańców Warszawy trafiło po II wojnie światowej do USA, zaczynając tu nowe życie w nowej ojczyźnie.

Pamiętajmy o bohaterach Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej, którzy poświęcili życie w walce o wolność i niepodległość.  Niech będą oni przykładem dla wszystkich pokoleń Polaków bez względu na miejsce zamieszkania. Powstanie było zrywem wolności wypływającym z pragnienia życia w wolnym, suwerennym kraju. „Freedom is not free” czyli „wolność nie jest za darmo” głosi napis na waszyngtońskim pomniku poświęconym amerykańskim żołnierzom poległym na wojnie w Korei. Pamiętając o Powstaniu Warszawskim, nie zapominajmy, dzięki komu możemy dzisiaj cieszyć się wolnością. Bo wolność nigdy nie przychodzi za darmo…
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-