Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej P-SFUK

Home > Wiadomości > Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej P-SFUK

Zaproszenie do składania zgłoszeń
na stanowisko w Komisji Nadzorczej P-SFUK

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa („P-SFUK”) zaprasza swoich Członków do ubiegania się o miejsce w Komisji Nadzorczej P-SFUK. Potencjalni Członkowie Komisji muszą wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej P-SFUK. Preferowane jest doświadczenie w zakresie księgowości lub kontroli wewnętrznej oraz doświadczenie zawodowe z instytucji finansowej. Członkowie Komisji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego.

Do podstawowych obowiązków Komisji należy zagwarantowanie, że:

  • Roczne kontrole sprawozdań finansowych P-SFUK zostały przeprowadzone oraz, że sprawozdania
  • finansowe są dokładne i rzetelne;
  • Zasady prawne oraz przepisy ustalone przez Radę Dyrektorów są przestrzegane;
  • Istnieje odpowiedni system kontroli wewnętrznych; oraz
  • Aktywa członkowskie są chronione i wykorzystywane zgodnie z potrzebami P-SFUK.

Rada Dyrektorów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 25 czerwca 2014 r. o godz. 18:00.

Prosimy o przesłanie resume wraz z listem motywacyjnym do dnia 20-go czerwca 2014 r., do godz. 17:00 pocztą elektroniczną na adres sc@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
Attn: Compliance Department
9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-