Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Program „MEMBERS Financial Services” dostępny w Naszej Unii

Home > Wiadomości > Program „MEMBERS Financial Services” dostępny w Naszej Unii
POLSKO-SŁOWIAŃSKA
FEDERALNA UNIA KREDYTOWA
UDOSTĘPNIA SWOIM CZŁONKOM
USŁUGI INWESTYCYJNE I UBEZPIECZENIOWE

Nowy program „MEMBERS Financial Services” oferowany jest od 1 marca 2007 r.
 
Kontynuując 30-letnią tradycję pomocy dla swojej społeczności członkowskiej, P-SFUK wprowadza nową opcję zarządzania finansami osobistymi – program „MEMBERS Financial Services: Ubezpieczenia i Programy Inwestycyjne dla Unii Kredytowych”. Program ten został udostępniony członkom P-SFUK już 1 marca 2007 r., a w jego skład wchodzi szereg różnorodnych ofert inwestycyjnych
i ubezpieczeniowych, które stanowią dopełnienie programów oszczędnościowych i pożyczkowych oferowanych przez Naszą Unię.
 
Nowy program przeznaczony jest wyłącznie dla członków unii kredytowej. W P-SFUK, która szczyci się faktem, że 95% jej członków ma polskie pochodzenie, przedstawiciel programu będzie w stanie udzielić porad członkom Unii zarówno w języku polskim jak i angielskim.
 
„Teraz nasi członkowie będą mogli skorzystać – pod jednym dachem –
z wszelkich usług finansowych, jakie kiedykolwiek będą im potrzebne”, skomentował pan Ira Brief, tymczasowy Dyrektor Wykonawczy Unii. "Jestem przekonany, że dla wielu naszych członków te nowe usługi okażą się bardzo przydatne, jako że zostały dopasowane do ich specyficznych wymogów.”
 
Dzięki nowemu programowi wszyscy członkowie będą mogli skorzystać z bezpłatnej i niezobowią­zującej konsultacji finansowej z przedstawicielem programu, który może im wyjaśnić, jakie mają możliwości inwestycyjne
i ubezpieczeniowe, np.:
 • fundusze powiernicze – można je wybrać spośród wielu znanych w całym kraju funduszy inwestycyjnych;
 • zmienne renty typu annuitet – pieniądze, które są odkładane na emeryturę, mogą przynosić większe zyski niż tradycyjne produkty finansowe o stałym oprocentowaniu; Annuitety
  są również doskonałym sposobem na korzystanie ze wzrostu zysku wynikającego z odroczonego opodatkowania;
 • stałe renty typu annuitet  - można gromadzić fundusze
  o odroczonym opodatkowaniu, korzystając jednocześnie
  z konkurencyjnego stałego oprocentowania.
 • ubezpieczenie na życie – trzeba chronić siebie i swoją rodzinę;
 • ubezpieczenie na wypadek długotrwałej opieki – w swoich planach życiowych trzeba wziąć pod uwagę wysokie koszty długotrwałej opieki;
 • kompleksowa usługa maklerska – można dokonać zakupu/sprzedaży akcji przez Internet, za pośrednictwem Sieci Finansowej MEMBERS.
Początkowo z przedstawicielem programu „MEMBERS Financial Services” będzie można się spotkać w oddziałach na Greenpoint Ave.
i McGuinness Blvd. Jednakże przedstawiciel będzie również przyjeżdżał do innych oddziałów na umówione uprzednio konsultacje, spotykając się z tymi członkami Unii, którzy nie mogą przyjechać do oddziałów na Brooklynie.
 
Po więcej informacji prosimy przejść na stronę firmową 
CUNA Mutual Group* klikając na poniższą ikonkę:
 
 
* Gdy opuszczasz naszą stronę
Wchodząc na ten link opuszczasz stronę internetową P-SFUK i przechodzisz na stronę internetową innej instytucji.  Chociaż Unia Kredytowa uznała tę stronę za wiarygodną, to jednak zwracamy uwagę użytkowników, iż korzystając ze strony innej instytucji nie podlegają już oni przepisom ochrony prywatności i bezpieczeństwa strony Unii.  W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z przepisami strony, na którą przechodzisz, gdyż przepisy ochrony prywatności i bezpieczeństwa tej strony mogą się różnić od przepisów P-SFUK.
--------------------------------------------------------- 
Rejestracji przedstawicieli, sprzedaży papierów wartościowych i oferty usług doradztwa inwestycyjnego dokonuje się za pośrednictwem: CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), członka NASD/SIPC, zarejestrowanego pośrednika/dealera i doradcy inwestycyjnego; 2000 Heritage Way, Waverly, Iowa 50677, bezpłatny telefon (866) 512-6109. Produkty inwestycyjne bez depozytów oraz produkty ubezpieczeniowe nie są ubezpieczone przez agencje federalne, podlegają ryzyku finansowemu, mogą stracić na wartości i nie są obligacjami niniejszej instytucji finansowej ani produktami przez nią gwarantowanymi. CBSI jest zobowiązany wobec niniejszej instytucji finansowej do udostępnienia członkom papierów wartościowych za pośrednictwem programu dodatkowych usług finansowych. Advertising Review Number (B2MM-0307-2946)
Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-