Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Komunikat o dorocznym walnym zebraniu i procedurach wyborczych

Home > Wiadomo┼Ťci > Komunikat o dorocznym walnym zebraniu i procedurach wyborczych

KOMUNIKAT O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM I PROCEDURACH WYBORCZYCH
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ
UNII KREDYTOWEJ*


Do Cz┼éonków Polsko-S┼éowia┼äskiej
Federalnej Unii Kredytowej

Prosimy zapozna─ç si─Ö z poni┼╝szymi informacjami:

1. Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-SFUK odb─Ödzie si─Ö w niedziel─Ö, 20-go maja 2007 r. o godzinie 14: 00 w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey. Wyniki rocznych wyborów zostan─ů og┼éoszone podczas tego zebrania.

2. Dnia 19-go lutego 2007 roku, Komisja Nominacyjna przekaza┼éa na r─Öce Ma┼égorzaty Wado┼éowskiej, sekretarza Rady Dyrektorów P-SFUK,  nominacje do udzia┼éu w wyborach. Komisja Nominacyjna zosta┼éa mianowana przez Krzysztofa Matyszczyka, przewodnicz─ůcego Rady Dyrektorów P-SFUK. W jej sk┼éadzie znale┼║li si─Ö przedstawiciele polskiego ┼Ťrodowiska ze stanów New York i New Jersey: Joseph Biesiadecki, Myles Edwards, Andrzej Janczyk, Pawe┼é Pachacz i Jolanta Sygnarowicz. Nominacje otrzymali nast─Öpuj─ůcy kandydaci (wymienieni w porz─ůdku alfabetycznym):

Frederick A. Czulada
Krzysztof Matyszczyk
Lech Poradowski
John L. Szałyga

3. Zgodnie z wymaganiami, karty do g┼éosowania zostan─ů wys┼éane poczt─ů do wszystkich cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania w tegorocznych wyborach. Uprawnieni do g┼éosowania s─ů cz┼éonkowie,którzy w dniu 15 marca 2007 r. byli w┼éa┼Ťcicielami konta oszcz─Ödno┼Ťciowego, i którzy w tym dniu mieli uko┼äczone 18 lat. Dodatkowe osoby b─Öd─ůce na kontach nie mog─ů g┼éosowa─ç, chyba, ┼╝e posiadaj─ů one w┼éasne konta. Ka┼╝dy
z cz┼éonków upowa┼╝niony jest do jednego g┼éosu, bez wzgl─Ödu na liczb─Ö posiadanych kont.

4. Kandydaci, którzy nie zostali nominowani przez Komisj─Ö Nominacyjn─ů, a chcieliby kandydowa─ç w wyborach, musz─ů z┼éo┼╝y─ç petycj─Ö. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora P-SFUK musi wyrazi─ç zgod─Ö na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do g┼éosowania oraz, w razie wyboru, przyj─ů─ç powierzon─ů mu funkcj─Ö.Ponadto kandydat musi by─ç pe┼énoprawnym cz┼éonkiem P-SFUK, wyrazi─ç zgod─Ö na weryfikacj─Ö danych osobowych i historii kredytowej, oraz kwalifikowa─ç si─Ö do otrzymania wi─ů┼╝─ůcych gwarancji od firmy ubezpieczeniowej Unii Kredytowej. W celu uzyskania petycji,potencjalni kandydaci musz─ů zosta─ç zarejestrowani w P-SFUK. Tylko oryginalne, otrzymane z P-SFUK petycje s─ů wa┼╝ne, kopie nie b─Öd─ů akceptowane. Zestawy petycji b─Öd─ů dost─Öpne w oddziale P-SFUK przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY i w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Drive, w Fairfield, NJ. Kompletne petycje wraz
z innymi, wymaganymi dokumentami musz─ů zosta─ç dostarczone do
P-SFUK nie pó┼║niej ni┼╝ dogodz. 19:00, we wtorek, 10-go kwietnia 2007 r. do g┼éównej siedziby przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY. Statut
P-SFUK wymaga, aby petycja by┼éa podpisana przez minimum 500 uprawnionych cz┼éonków.

Je┼╝eli zostanie stwierdzone, ┼╝e informacja wymagana od podpisuj─ůcego petycj─Ö jest niepe┼éna lub nieprawid┼éowa, podpis danej osoby zostanie uniewa┼╝niony.

5. Lista wszystkich kandydatów startuj─ůcych w wyborach zostanie wywieszona do dnia 15-go kwietnia 2007 w oddzia┼éach P-SFUK. Karty do g┼éosowania b─Öd─ů wys┼éane nie pó┼║niej, ni┼╝ w pi─ůtek, 20-go kwietnia 2007 r. Firma nadzoruj─ůca przebieg wyborów musi otrzyma─ç wype┼énione karty do g┼éosowania do wtorku, 15-go maja 2007 r., do godziny 23: 59 czasu wschodniego.

*T┼éumaczenie na j─Özyk polski zosta┼éo wykonane dla Pa┼ästwa wygody i nie jest wi─ů┼╝─ůce. Obowi─ůzuje wersja w j. angielskim.

NOTY BIOGRAFICZNE

Frederick A. Czulada
Zatrudnienie: Przez ostatnich 11 lat pracuje jako niezale┼╝ny makler gie┼édowy, arbitra┼╝ysta oraz „Hedger”.
Poprzednie zatrudnienie: Frederick Czulada posiada obszerne do┼Ťwiadczenie zawodowe w finansach, które przez 12 lat doskonali┼é jako inwestor i mened┼╝er w Merrill Lynch; przez 8 lat zarz─ůdza┼é finansami dla kompleksu budynków mieszkalnych w EHE Management – firmie, której by┼é wspó┼éza┼éo┼╝ycielem. Ponadto swoje umiej─Ötno┼Ťci poszerza┼é prowadz─ůc przez 5 lat analizy statystyczne dla firmy Bolt, Branek & Newman.
Wykszta┼écenie: Jest absolwentem Georgetown University (USA), posiada stopie┼ä B. S. w dziedzinie chemii, a jego drugim kierunkiem by┼éa  matematyka.
Do┼Ťwiadczenie w Radach Dyrektorów: Obecnie pe┼éni funkcj─Ö dyrektora
P-SFUK. Jest przewodnicz─ůcym Komitetu Parady Pu┼éaskiego, wiceprezesem ds. handlowych Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, wiceprezesem Polish Children’s Heartline, a tak┼╝e cz┼éonkiem Fundacji Ko┼Ťciuszkowskiej.

Krzysztof Matyszczyk
Zatrudnienie: Za┼éo┼╝yciel i prezes firmy Fidelity Tax Services & Insurance Brokerage Corp. na Greenpoincie, ┼Ťwiadcz─ůcej us┼éugi doradztwa podatkowego i ubezpieczeniowego dla Polonii od 1979 r. Posiada uznanie jako ekspert w zakresie finansów oraz prawa podatkowego.
Wykszta┼écenie: Posiada stopie┼ä magistra historii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studia na Columbia University School of International Affairs oraz biznesowe na Baruch College. 
Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Od 1994 r. autoryzowany do reprezentowania przed Departamentem Skarbu (US Treasury Department).
Do┼Ťwiadczenie w Radach Dyrektorów: Obecnie pe┼éni funkcj─Ö Przewodnicz─ůcego Rady Dyrektorów P-SFUK. Jest cz┼éonkiem P-SFUK od 1980 r. W 1997 r. zosta┼é wybrany do Rady Dyrektorów, gdzie pe┼éni┼é szereg funkcji m.in. przewodnicz─ůcego rady i skarbnika.

Lech Poradowski
Zatrudnienie: Od wielu lat pracuje w firmie Roanwell Corporation w Nowym Jorku, obecnie na stanowisku Director of Engineering.
Poprzednie zatrudnienie: Po przyje┼║dzie do Stanów Zjednoczonych pracowa┼é przez rok w biurze projektowym, po czym podejmowa┼é prace w swoim zawodzie jako in┼╝ynier. W swojej karierze zawodowej zajmowa┼é ró┼╝ne stanowiska kierownicze, nadzoruj─ůc prac─Ö kilkuset pracowników.
Wykształcenie: Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Do┼Ťwiadczenie w Radach Dyrektorów: Od ponad 20-tu lat jest zaanga┼╝owany w dzia┼éalno┼Ť─ç spo┼éeczn─ů w ┼Ťrodowisku polonijnym w Nowym Jorku. Jest cz┼éonkiem P-SFUK od sze┼Ťciu lat. Sprawuje funkcj─Ö Wice-Komandora Polskiego Klubu ┼╗eglarskiego w NY. Jest równie┼╝ cz┼éonkiem klubu Sheldrake Yacht Club w Westchester. Cz┼éonek The John Smolenski Memorial Democratic Club na Greenpoincie oraz Westchester Pulaski Association.

Dr. John L. Szałyga
Zatrudnienie: Od 1992 roku, Dr. Sza┼éyga jest zatrudniony w Brooklyn Hospital Center.Ponadto, zajmuje stanowisko Assistant Clinical Professor w Cornell Medical College, oraz stanowisko dyrektora medycznego w The Manhattan Avenue Health Center – o┼Ťrodka medycznego Brooklyn Hospital Center.
Poprzednie zatrudnienie: Poprzednio Dr. Sza┼éyga zajmowa┼é stanowisko dyrektora Departament of Ambulatory Medicine w Long Island College Hospital,oraz stanowisko Medical Director Special Unit w Lutheran Medical Center, gdzie by┼é odpowiedzialny za zarz─ůdzanie i koordynacj─Ö us┼éug klinicznych ┼Ťwiadczonych w 28 zespo┼éach nale┼╝─ůcych do tej sieci.
Wykształcenie: Dr. Szałyga posiada dyplom BA w dziedzinie biologii
z uczelni Brooklyn College; tytuł lekarza medycyny z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł magistra administracji biznesowej MBA z Fairleigh Dickinson University. Ponadto posiada dyplom doradcy prawnego (paralegal) z uczelni Baruch College.
Do┼Ťwiadczenie w Radach Dyrektorów:Dr. Sza┼éyga jest cz┼éonkiem rady dyrektorów i by┼éym prezesem stowarzyszenia biznesmenów
i profesjonalistów Pulaski Association of Business and Professional Men. Od wielu lat jest cz┼éonkiem rady dyrektorów Kongresu Polonii Ameryka┼äskiej - oddzia┼éu na po┼éudniowy Nowy Jork. By┼éy cz┼éonek rady dyrektor&ów i z-ca przewodnicz─ůcego rady dyrektorów Centrum Polsko-S┼éowia┼äskiego.
Go to main navigation

Po┼╝yczka na dom
ju┼╝ od

2.750%

Kredyty samochodowe
ju┼╝ od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA ju┼╝ od

5.990%

Kredyt gotówkowy
ju┼╝ od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-