Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Komisja Nominacyjna poszukuje Kandydatów do Rady Dyrektorów

Home > Wiadomości > Komisja Nominacyjna poszukuje Kandydatów do Rady Dyrektorów

WYBORY 2014
Komisja Nominacyjna poszukuje Kandydatów
do Rady Dyrektorów

Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (P-SFUK) zaprasza Członków spełniających wymagane kwalifikacje i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań. Podania powinny być w języku angielskim i zawierać résumé oraz jedną stronę opisującą zainteresowanie kandydata sprawowaniem funkcji dyrektora P-SFUK. Ostateczny termin przyjmowania podań przez Komisję Nominacyjną upływa o godz. 19:00, w piątek, 7-go lutego 2014 r. Podania należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres: 

Nominating Committee
Polish and Slavic Federal Credit Union
100 McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami są zaplanowane w okresie od 13. do 16. lutego 2014 r. Dokładne daty rozmów zostaną podane w terminie późniejszym. 

Potencjalni kandydaci powinni być przygotowani do pełnienia obowiązków dyrektora P -SFUK, do których należy uczestnictwo w miesięcznych i specjalnych spotkaniach Rady Dyrektorów, kształtowanie strategii, wytyczanie celów i zadań, wprowadzanie planów strategicznych, oraz realizacja misji i założeń P-SFUK.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla członków Rady Dyrektorów. Są one dostępne tutaj, można je również otrzymać pisząc na adres emailowy elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 ext. 6119. Kryteria te wymagają, między innymi, aby kandydat był pełnoprawnym członkiem P–SFUK, wyraził zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikował się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej P-SFUK. Ponadto, kandydat musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na nominacji oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję.

Komisja Nominacyjna:
Artur Dołęga, Antoni Domino, Paul Sosnowski, Małgorzata Wądołowski, Barbara Wawiórko.

18/01/2014

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-