Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Oświadczenie Rady Dyrektorów - 1 lutego 2007

Home > Wiadomości > Oświadczenie Rady Dyrektorów - 1 lutego 2007

OŚWIADCZENIE
RADY DYREKTORÓW P-SFUK - 1 lutego 2007

Na zebraniu dnia 30 stycznia br. Rada Dyrektorów postanowiła zwolnić panią Alicję Małecką ze stanowiska Dyrektor Wykonawczej. Rada Dyrektorów uznała, że Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa powinna dokonać zmiany w kierownictwie by sprostać zadaniom stawianym unii kredytowej.
 
Do chwili wybrania nowego Dyrektora Wykonawczego funkcję tę Rada Dyrektorów powierzyła panu Ira Brief, dotychczasowemu Dyrektorowi ds. Finansowych (CFO). Pan Brief ma ponad 30 lat doświadczenia w branży finansowej, w tym3 lata pracy w P-SFUK.
 
Na tym samym zebraniu Rada Dyrektorów mianowała panią Agnieszkę Poślednik, dotychczasowego Wice-Prezesa ds. Operacyjnych na stanowisko tymczasowego Dyrektora ds. Zarządzania (COO). Pani Poślednik ma za sobą 9 lat pracy w Polsko - Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, gdzie sprawowała szereg kluczowych funkcji.
 
Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-