Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Zawiadomienie dotyczące petycji w sprawie zwołania zebrania specjalnego Członków P-SFUK

Home > Wiadomości > Zawiadomienie dotyczące petycji w sprawie zwołania zebrania specjalnego Członków P-SFUK

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PETYCJI W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA SPECJALNEGO CZŁONKÓW P-SFUK 

1 lutego 2013 r.

W dniu 9 stycznia 2013 r., P-SFUK otrzymała od Członków petycję domagającą się zwołania zebrania specjalnego.

Petycja zawierała żądania wysunięte w stosunku do Przewodniczącej i Pierwszej Wiceprzewodniczącej Rady Dyrektorów
P-SFUK, które uznały, że zastosowanie ma artykuł XVI, punkt 4 Statutu P-SFUK (zatytułowany "Zakaz konfliktu interesów") i nie uczestniczyły w przyjęciu postanowienia, wymaganego od Przewodniczącej zgodnie z artykułem IV, punktem 3 Statutu P-SFUK (zatytułowanym "Specjalne Zebrania"). Dlatego też obowiązek ten został podjęty przez następną rangą Drugą Wiceprzewodniczącą zgodnie z artykułem VII, punktem 5 Statutu P-SFUK (zatytułowanym "Wiceprzewodniczący").

Po rozpatrzeniu petycji od strony prawnej, została ona uznana za nieważną z następujących powodów:
Petycja jest nieważna ponieważ nie podaje ona powodu bądź powodów do wykonania żądanych czynności. W związku z tym, dalsze rozpatrywanie zasadności petycji zostało przerwane.
W związku z powyższym, petycja została uznana za nieważną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem P-SFUK, następna rangą Druga Wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów P-SFUK, przejmując wszelkie kompetencje, uprawnienia oraz obowiązki Przewodniczącej, nie może zwołać zebrania specjalnego Członków P-SFUK w oparciu o nieważną petycję.

Iwona Podolak                                   Małgorzata Gradzki
Druga Wiceprzewodnicząca                    Sekretarz
Rady Dyrektorów P-SFUK                      Rady Dyrektorów P-SFUK

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-