Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Regulamin losowania nagród z okazji 10. rocznicy oddziału P-SFUK w Linden

Home > Wiadomości > Regulamin losowania nagród z okazji 10. rocznicy oddziału P-SFUK w Linden

Regulamin losowania nagród z okazji 10. rocznicy
oddziału P-SFUK w Linden

 
1. KRYTERIA UPRAWNIAJACE DO LOSOWANIA/ UDZIAŁ W LOSOWANIU: Członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (“Sponsor”) bez zaległych zobowiązań, którzy wypełnią formularz zgłoszenia do losowania w oddziale w Linden, NJ w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2013 r. wezmą udział w losowania nagród („Losowaniu”). Limit jednego zgłoszenia na każdą osobę. Uczestnicy muszą być w wieku co najmniej 18 lat oraz być głównym właścicielem konta  w P-SFUK. 
Do wzięcia udziału w losowaniu lub wygrania nagrody nie wymagane jest dokonanie żadnego zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szans na wygraną. Regulamin nie obowiązuje tam, gdzie zabrania tego prawo. Poprzez udział w losowaniu, wszyscy jego uczestnicy zgadzają się przestrzegać niniejszego Regulaminu i decyzji P-SFUK, które we wszelkich aspektach będą wiążące i ostateczne.
Pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy P-SFUK, firm macierzystych, stowarzyszonych i zależnych; ich radcy prawni, pracownicy agencji promocyjnych i reklamowych, jak również ich członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci i rodzeństwo, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz domownicy pracowników, członków zarządu i dyrektorów (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), nie są uprawnieni do udziału w losowaniu.
 
2. OKRES TRWANIA PROMOCJI. Promocja rozpoczyna się dnia 1 lutego 2013 r. o godzinie 11:00  czasu wschodnioamerykańskiego a kończy się  28 lutego 2013 r. o godzinie 19:00  czasu wschodnioamerykańskiego.
 
3. LOSOWANIE: Zwycięzcy nagród zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób zgłoszonych do udziału drogą losowania, które odbędzie się ok. dnia 4 marca 2013 r. w oddziale P-SFUK w Linden, NJ. Szanse wygranej zależą od ilości zgłoszonych Członków w dniu Losowania. Zwycięzcy Losowania zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie w ciagu 30 dni kalendarzowych od dnia losowania Wybrani zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych w momencie odebrania nagrody. Zwycięzca straci prawo do nagrody i zostanie ona przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy, jeżeli (1) oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych nie zostanie odesłane w wyznaczonym terminie, (2) zgłoszenie wygranej zostanie zwrócone przez pocztę bez możliwości jej doręczenia adresatowi lub (3) z jakiegokolwiek innego powodu nagroda nie może być przyznana wylosowanemu zwycięzcy.
 
4. NAGRODY: Dziesięć (10) koszyków ze słodyczami sponsorowanych przez P-SFUK i przygotowanych przez firmę Wedel, wraz z kartami upominkowymi P-SFUK. Przybliżona wartość nagrody (ARV) to $75. Zamiana lub przekazanie nagrody osobom trzecim nie są dozwolone.
 
5. WARUNKI OGÓLNE: Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu oraz przyjęcie nagrody, uczestnicy wyrażają zgodę na użycie ich fotografii, podobizny, nagrania dźwiękowego i/lub video do celów reklamowych i promocyjnych, włączając ogłoszenia w Internecie, bez żadnych ograniczeń lub dodatkowych wynagrodzeń, za wyjątkiem lokalizacji, gdzie jest zabronione przez prawo.
 
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa odpowiada wyłącznie za przekazanie nagrody Zwycięzcom. Jakiekolwiek gwarancje podlegają regułom ustalonym przez producentów nagród. Sponsor nie jest odpowiedzialny ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii którejkolwiek z nagród. Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu i akceptację nagrody, uczestnicy zwalniają Sponsora i jego firmy macierzyste, stowarzyszone i zależne; agencje reklamowe i promocyjne oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli oraz agentów od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, ubytki i straty osobiste, włączając wypadki śmiertelne, oraz straty majątkowe wynikające w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio z akceptacji, posiadania, użycia lub niewłaściwego użycia Nagrody, wzięcia udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z niniejszą Promocją lub wzięcia udziału w niniejszej Promocji.
 
7. PODATKI: Zwycięzcy odpowiedzialni są za uiszczenie wszelkich opłat podatkowych
 
8. ARBITRAŻ/WYBÓR JURYSDYKCJI: Niniejsze Losowanie podlega prawom stanu Nowy Jork. Wszelkie kwestie prawne i powództwa wynikające lub powiązane z niniejszym Losowaniem muszą być złożone w sądzie właściwej jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez udział w niniejszym Losowaniu, każdy z uczestników zgadza się na warunki opisane w niniejszym Oficjalnym Regulaminie, akceptuje wiążące decyzje sędziów i zaświadcza, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Losowaniu.
 
9. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Aby otrzymać pełną listę zwycięzców Losowania, proszę wysłać prosbę na adres Polish & Slavic Federal Credit Union “Linden Branch Prize Drawing”, c/o Marketing Department, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
 
Niniejsze tłumaczenie zostało dokonane dla Państwa wygody. P-SFUK nie odpowiada za błędy wynikające z tłumaczenia z jęz. angielskiego na jęz. polski. Obowiązuje wersja angielska Oficjalnego Regulaminu.
 
Sponsorem Losowania jest: 
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
100 McGuinness Blvd., Brooklyn, New York, 11222. 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013
 
Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-