Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Składanie wniosku o pomoc w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA)

Home > Wiadomości > Składanie wniosku o pomoc w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA)

Składanie wniosku o pomoc w
Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA)

Wszystkie osoby poszkodowane w wyniku przejścia huraganu Sandy mogą zgłosić się po pomoc rządową do FEMA, czyli Federalnej Agencji Zarzadzania Kryzysowego.

Wniosek o pomoc można złożyć na dwa sposoby:

• Na stronie internetowej: www.disasterassistance.gov
• Dzwoniąc pod numer telefonu: 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585 dla osób z zaburzeniami słuchu i mowy)

Do złożenia wniosku wymagane będzie podanie następujących informacji:

• Adres zamieszkania przed i po huraganie;
• Imiona i nazwiska osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym;
• Całkowity dochód roczny dla całego gospodarstwa domowego;
• Opis zniszczeń powstałych  na skutek huraganu;
• Jak najwięcej zdjęć pokazujących zniszczenia;
• Numer Social Security;
• Informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej;
• Numer telefonu i adres, pod którym jest się dostępnym;

Jeżeli odszkodowanie ma zostać wypłacone w postaci przelewu bankowego bezpośrednio na konto poszkodowanego, należy podać również swój numer konta oraz numer rozliczeniowy unii kredytowej lub banku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w broszurze FEMA Pomoc w przypadku klęski żywiołowej, dostępnej tutaj.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-