Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Oświadczenie odnośnie petycji w sprawie zebrania specjalnego Członków P-SFUK

Home > Wiadomości > Oświadczenie odnośnie petycji w sprawie zebrania specjalnego Członków P-SFUK

OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE PETYCJI W SPRAWIE
ZEBRANIA SPECJALNEGO CZŁONKÓW P-SFUK 

9 października 2012 r.

Dnia 11 września 2012 roku została złożona petycja Członków do P-SFUK z żądaniem zwołania zebrania specjalnego. Pomimo, iż petycja ta zawierała 974 zweryfikowane podpisy, wystarczającą ilość do zwołania zebrania specjalnego, w wyniku oceny prawnej tejże petycji ustalono, że jest ona nieważna z powodów wymienionych poniżej:

  1. Postulat 6 jest nieważny ponieważ domaga się niezgodnej z przepisami procedury zastąpienia dyrektorów oraz przeprowadzenia nielegalnych wyborów specjalnych, niezgodnych ze statutem P-SFUK.
  2. Postulaty 1-5 są nieważne, ponieważ Postulat 6 jako nieważny, automatycznie  wyklucza wszystkie pozostałe. W Postulatach 1-5 istnieją poważne i sprzeczne rozbieżności pomiędzy ich polską i angielską wersją.
  3. Intencje osób podpisujących petycję są niejasne, gdyż zarówno wersje polska jak i angielska zostały Członkom przedstawione do podpisu jednocześnie, uniemożliwiając w ten sposób ustalenie, na którą wersję wyrazili zgodę składając swój podpis.
  4. Petycja jest nieważna w całości ponieważ zgodnie z prawem, jeśli którykolwiek z jej postulatów jest nieważny, unieważnia to cały dokument.

Na podstawie powyższych faktów, petycja uznana jest za nieważną. Kierując się prawem i statutem P-SFUK, Przewodnicząca Rady Dyrektorów P-SFUK nie może zwoływać zebrania specialnego na podstawie nieważnej petycji. 

Marzena Wierzbowska 
Przewodnicząca 
Rady Dyrektorów P-SFUK

Małgorzata Gradzki
Sekretarz
Rady Dyrektorów P-SFUK

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-