Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

KOMUNIKAT O ZEBRANIU SPECJALNYM CZŁONKÓW P-SFUK

Home > Wiadomości > KOMUNIKAT O ZEBRANIU SPECJALNYM CZŁONKÓW P-SFUK

KOMUNIKAT O ZEBRANIU SPECJALNYM CZŁONKÓW
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ
UNII KREDYTOWEJ

W dniu 15-go lutego 2012 roku Społeczny Komitet Członków P-SFUK Inc. (The Civic Committee Members of PSFCU Inc.) złożył Petycję do Przewodniczącej Rady Dyrektorów Polsko-Slowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w celu zwołania Zebrania Specjalnego Członków. 

W związku z powyższym niniejszym informujemy, że Zebranie Specjalne Członków zostaje zwołane. Zebranie to odbędzie się w niedzielę, 25 marca, 2012 r. o godz. 14:00 w Polskim Domu Narodowym przy 261 Driggs Ave., Brooklyn, NY 11222.

NA PODSTAWIE DECYZJI PRZEWODNICZĄCEJ P-SFUK
Marzeny Wierzbowskiej
                            
PODPIS SEKRETARZA:                                                Data: 16.3.2012
MAŁGORZATA GRADZKI

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-