Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Program stypendialny dla studentów szkół wyższych rozpoczęty!

Home > Wiadomości > Program stypendialny dla studentów szkół wyższych rozpoczęty!

Program Stypendialny P-SFUK 2012 dla studentów szkół wyższych już rozpoczęty!

Z przyjemnością informujemy, że P-SFUK rozpoczęła Program Stypendialny Naszej Unii dla studentów szkół wyższych. Program ten prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują wsparcia finansowego by kontynuować edukację na wyższych uczelniach.

Program stypendialny Naszej Unii dla studentów szkół wyższych wchodzi w skład ogólnego programu stypendialnego P-SFUK. Jest to autonomiczny program stypendialny Naszej Unii, przeznaczony dla studentów szkół wyższych uczęszczających na studia dyplomowe bądź podyplomowe. Kandydaci na stypendia tego typu muszą być Członkami P-SFUK i głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Będą oni oceniani na podstawie wyników w nauce, działalności pozaszkolnej i społecznej oraz aktywnego zaangażowania w sprawy organizacji polonijnych.

Warunki uczestnictwa w programie, formularze podań oraz instrukcje są dostępne w dziale „Programy stypendialne”.

UWAGA!  Termin składania podań przez studentów szkół wyższych upływa z dniem 15 marca 2012 r.! Wypełnione podania muszą być wysłane na adres:

PSFCU Scholarship Committee
9 Law Drive
Fairfield, NJ 07004

Podania wysyłane faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście do oddziałów P-SFUK nie będą rozpatrywane. Przyznane stypendia zostaną zdeponowane bezpośrednio na konta czekowe laureatów w P-SFUK. W przypadku, gdy aplikant nie posiada jeszcze konta czekowego w Naszej Unii, prosimy o dołączenie do podania wypełnionego wniosku o otwarcie takiego konta (Account Change Card).

Pięć dodatkowych nagród w wysokości $500 zostanie przyznanych stypendystom najbardziej związanym z Naszą Unią – którzy używają Bankowości Internetowej, kart kredytowych i kont czekowych oraz są najdłużej Członkami Naszej Unii.*

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy pisać na adres scholarships@psfcu.net lub skontaktować się telefonicznie z: panią Dorotą Jankowską (973-808-3240, wew. 6134) lub panią Martyną Florczak (973-808-3240, wew. 6130).

*Nagrody specjalne mogą podlegać raportowaniu do Internal Revenue Service (IRS). Nagrody zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia stypendiów.

01/16/2012
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-