Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Pierwszy etap Programu Stypendialnego 2012 rozpoczęty

Home > Wiadomości > Pierwszy etap Programu Stypendialnego 2012 rozpoczęty

Pierwszy etap Programu Stypendialnego P-SFUK
za rok 2012 już rozpoczęty!

Podobnie jak w latach ubiegłych, P-SFUK rozpoczęła kolejny Program Stypendialny Naszej Unii dla absolwentów szkół średnich. Program ten prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują wsparcia finansowego by rozpocząć edukację na wyższych uczelniach.

Program stypendialny Naszej Unii dla absolwentów szkół średnich wchodzi w skład ogólnego programu stypendialnego P-SFUK. Przeznaczony jest on dla uczniów klas maturalnych, którzy jesienią 2012 r. rozpoczną studia na wyższych uczelniach. Nasza Unia realizuje go wspólnie z CUANY – Credit Union Association of New York (Zrzeszeniem Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork), organizacją zrzeszającą 600 unii kredytowych. Kandydaci na stypendia tego typu muszą być Członkami P-SFUK i głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Będą oni oceniani na podstawie wyników w nauce, działalności pozaszkolnej i społecznej oraz krótkiej pracy pisemnej na podany temat. Instrukcje dotyczące warunków uczestnictwa w programie oraz formularze podań są dostępne w dziale „Programy stypendialne”, oraz we wszystkich oddziałach P-SFUK.

UWAGA! Termin składania podań przez uczniów klas maturalnych upływa z dniem 20 stycznia 2012 r.! Podania muszą zostać złożone w oddziałach Unii Kredytowej w celu weryfikacji członkostwa. Po dokonaniu weryfikacji, wszystkie kwalifikujące się podania zostaną wysłane do CUANY. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się po uzyskaniu przez P-SFUK rezultatów z CUANY.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy pisać na adres scholarships@psfcu.net lub skontaktować się telefonicznie z: panią Dorotą Jankowską (973-808-3240, wew. 6134), lub panią Martyną Florczak (973-808-3240, wew. 6130).

1/12/2011

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-