Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

M. Wierzbowska Przewodniczącą Rady Dyrektorów P-SFUK

Home > Wiadomości > M. Wierzbowska Przewodniczącą Rady Dyrektorów P-SFUK

Pani M. Wierzbowska nową Przewodniczącą
Rady Dyrektorów P-SFUK

(Brooklyn, NY, 25 października 2011) – W niedzielę, 16 października 2011 r., w siedzibie Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, odbyło się doroczne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Podczas zebrania zostały przedstawione raporty z wynikami za rok fiskalny od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. oraz wyniki wyborów do Rady Dyrektorów.

Do tegorocznych wyborów stanęło 16 kandydatów, a swój głos oddały 4 642 osoby. Na cztery wakujące miejsca w Radzie Dyrektorów P-SFUK wybrane zostały panie Małgorzata Gradzki, Beata Klar-Jakubowski i Marzena Wojczulanis oraz pan Leon Kokoszka.

Nowo ukonstytuowana Rada Dyrektorów spotkała się w czwartek, 21 października br., na zebraniu specjalnym RD, podczas którego wyłoniony został nowy Zarząd. Przewodniczącą Rady Dyrektorów została pani Marzena Wierzbowska , I Wiceprzewodniczącą pani Elżbieta Baumgartner, II Wiceprzewodniczącą pani Beata Klar-Jakubowski, Skarbnikiem pan Leon Kokoszka, a Sekretarzem pani Małgorzata Gradzki.


Pani Marzena Wierzbowska, nowa Przewodnicząca
Rady Dyrektorów P-SFUK

„Dziękuję Dyrektorom za wybranie mnie na to odpowiedzialne stanowisko, a wszystkim naszym Członkom za okazywane mi zaufanie. Będę dbała o to, by Nasza Unia była bezpieczną i stabilną instytucją finansową, która szanuje prawa wszystkich Członków”. – powiedziała pani Wierzbowska. – „Pod moim kierownictwem usprawnimy komunikowanie się Rady Dyrektorów z Członkami, a działania Rady będą absolutnie jawne i przedstawione do publicznej dyskusji. Rada będzie reagować szybko i zdecydowanie na sygnalizowane przez Członków problemy, co w konsekwencji pozwoli uniknąć konfliktów. Będę dążyła do tego, żeby zredukować wydatki na prawników i zadbam o to, by Nasza Unia mogła się nadal dynamicznie rozwijać”.

Pani Marzena Wierzbowska, która pracuje społecznie w Radzie Dyrektorów już od czterech lat, ukończyła dziennikarstwo i nauki polityczne w Polsce oraz psychologię na New York University (NYU).  Jej postać jest znana Polonii m.in. z jej pracy na rzecz polskich imigrantów. Pani Marzena była m.in. dyrektorem Programu Usług Prawnych i Socjalnych w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, dyrektorem Programu Pomoc Akcji Społecznej (Community Action Program) przy Centrum Polsko-Słowiańskim oraz kierownikiem-koordynatorem miejskiego programu nauki języka angielskiego (ESL) organizowanego przez miasto Nowy Jork.
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-