Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Zebranie Informacyjne Członków P-SFUK Zagadnienia do dyskusji

Home > Wiadomości > Zebranie Informacyjne Członków P-SFUK Zagadnienia do dyskusji

Zebranie informacyjne Członków
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Zagadnienia do dyskusji


Misją Naszej Unii jest zapewnianie usług finansowych naszym Członkom, a zwłaszcza tym o skromnych dochodach.
Spełniając tę misję, zadajemy sobie pytanie: co jest ważniejsze – czy maksymalnie wysokie oprocentowanie oszczędności, czy jak najlepsza obsługa naszych Członków?

Warto zauważyć, że przeciętnie nasi Członkowie mają na koncie w Naszej Unii $16,5 tys. na osobę. Dla porównania, przeciętny stan konta w unii ukraińskiej (Self Reliance NY) wynosi ponad 44 tysiące. Dla osób, które mają spore oszczędności, bardzo istotna jest stopa oprocentowania, a dla osób, które mają mniejsze oszczędności, bardzo istotna jest szybka, profesjonalna obsługa oraz ilość oddziałów, ich położenie i godziny otwarcia.

Od wielu lat Rada Dyrektorów stosuje zasadę złotego środka i kompromisu. Dla przykładu, Nasza Unia stara się utrzymywać oprocentowanie swoich produktów finansowych na podobnym poziomie, jaki stosują okoliczne banki, podejmując jednocześnie decyzje o przedłużeniu czasu pracy w większości oddziałów. Zależy nam na tym, by z naszych  usług mogła korzystać jak największa liczba osób, w tym te, które nie dysponują wysokimi kwotami oszczędności.

Dynamiczny rozwój Naszej Unii, ja ki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu oraz znaczny wzrost ilości Członków, aktywów i pożyczek zdaje się wskazywać na to, że jest to słuszna strategia i że należy ją kontynuować.

W roku 2010, mimo utrzymującego się kryzysu na rynkach finansowych, Nasza Unia zarobiła brutto $2,2 miliona dolarów. Rada Dyrektorów podjęła wtedy decyzję wypłacenia dodatkowej dywidendy w wysokości $2,5 miliona, co spowodowało, że rok fiskalny zamknęliśmy de facto stratą $300 tys. dolarów. Trudno tę sumę jednak nazwać stratą, skoro współwłaściciele Unii otrzymali po raz pierwszy w historii naszej instytucji dodatkową dywidendę – w trudnej sytuacjiekonomicznej, gdy ta dywidenda bardzo przydała się wielu osobom.

Warto pamiętać, że Nasza Unia to nie tylko nowoczesna instytucja finansowa, ale również wspólnota ponad 72 tysięcy Członków, będących zarówno jej klientami, jak i jej współwłaścicielami
.
Banki traktują preferencyjnie osoby, które zaciągają milionowe pożyczki lub posiadają ogromne oszczędności. W Naszej Unii poświęcamy wszystkim Członkom taką samą uwagę i nie dzielimy ich na gorszych i lepszych, mimo że istnieje grupa Członków, która ma wysokie pożyczki czy oszczędności.

Czy po winniśmy zmienić taki stan rzeczy? Z powodu koncentracji ryzyka jedna dwumilionowa pożyczka jest bardziej ryzykowna niż udzielenie pięciu pożyczek – każdej na $400 tys. – o podobnym profilu kredytowym.

Czy uważacie Państwo, że powinniśmy stosować wyższe oprocentowanie od dużych pożyczek? Chcielibyśmy podyskutować z Wami o tej kwestii oraz o wspomnianych wcześniej innych sprawach.

Zapraszam więc serdecznie na Spotkanie Informacyjne:

 

Niedziela, 15 maja, godz. 14: 00
W Szkole Św. Stanisława Kostki
przy 10 Newell Street
Brooklyn (Greenpoint), NY 11222

 

Dr Tomasz Bortnik
Przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK


 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-