Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału w Bridgeview

Home > Wiadomości > Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału w Bridgeview

Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia
oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej w Bridgeview

1. Udział w losowaniu: Członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (“Sponsora”) bez zaległych zobowiązań, którzy otworzą nowe konta czekowe w oddziałach P-SFUK w stanie Illinois (Bridgeview, Mt. Prospect i Norridge) pomiedzy 5 majem, 2011 i końcem dnia roboczego 31 maja 2011 r. automatycznie wezmą udział w losowania nagród („Losowaniu”). Limit jednego zgłoszenia na każdą osobę. Uczestnicy muszą być w wieku co najmniej 18 lat oraz być głównym właścicielem konta  w P-SFUK.

Do wzięcia udziału w losowaniu lub wygrania nagrody nie wymagane jest dokonanie żadnego zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szans na wygraną. Regulamin nie obowiązuje tam, gdzie zabrania tego prawo. Członkowie P-SFUK nie posiadający zaległych zobowiązań w wieku co najmniej 18 lat mogą również wziąć udział w Losowaniu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w oddziale w Bridgeview i pozostawienie jej u jednego z przedstawicieli Działu Obsługi Klienta w tym oddziale pomiędzy dniem 5 maja 2011 r. i końcem dnia roboczego 31 maja 2011 r. Limit jednego zgłoszenia na każdą osobę.
Poprzez udział w losowaniu, wszyscy jego uczestnicy zgadzają się przestrzegać niniejszego Regulaminu i decyzji P-SFUK, które we wszelkich aspektach będą wiążące i ostateczne.

2. Pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy P-SFUK, firm macierzystych, stowarzyszonych i zależnych; ich radcy prawni, pracownicy agencji promocyjnych i reklamowych, jak również ich członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci i rodzeństwo, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz domownicy pracowników, członków zarządu i dyrektorów (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), nie są uprawnieni do udziału w losowaniu.

3. Zwycięzcy cotygodniowych nagród wyłaniani będą w losowaniach przeprowadzanych w każdą sobotę w oddziale w Bridgeview spośród wszystkich osób, które w ciągu poprzedzającego tygodnia otworzą konto lub złożą wypełnioną kartę zgłoszeniową w oddziale w Bridgeview. Zwycięzcy trzech nagród głównych zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób uprawnionych do udziału drogą losowania, które odbędzie się ok. dnia 14 czerwca 2010 r. w obecności przedstawiciela Działu Kontroli Wewnętrznej P-SFUK. Szanse wygranej zależą od ilości uprawnionych Członków w dniu Losowania. Zwycięzcy Losowania zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Wybrani zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych i odesłać je w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Zwycięzca straci prawo do nagrody i zostanie ona przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy, jeżeli (1) oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych nie zostanie odesłane w wyznaczonym terminie, (2) zgłoszenie wygranej zostanie zwrócone przez pocztę bez możliwości jej doręczenia adresatowi lub (3) z jakiegokolwiek innego powodu nagroda nie może być przyznana wylosowanemu zwycięzcy.

4. Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu oraz przyjęcie nagrody, uczestnicy wyrażają zgodę na użycie ich fotografii, podobizny, nagrania dźwiękowego i/lub video do celów reklamowych i promocyjnych, włączając ogłoszenia w Internecie, bez żadnych ograniczeń lub dodatkowych wynagrodzeń, za wyjątkiem lokalizacji, gdzie jest zabronione przez prawo.

5. NAGRODY: (a) Dziesięć (10) nagród tygodniowych: po dwa koszyki z upominkami na każdy tydzień trwania promocji, sponsorowane przez P-SFUK i przygotowanych przez firmę Shop & Save Supermarket. Przybliżona wartość nagrody (ARV) to $60. (b) Trzy (3) Nagrody Główne: jeden telewizor LCD SONY® Bravia 46” - przybliżona wartość nagrody (ARV): $880.00. Jeden Apple iPad - przybliżona wartość nagrody (ARV): $600.00. Jeden odbiornik GPS Garmin® Nüvi - przybliżona wartość nagrody (ARV): $260.00.  Zamiana lub przekazanie nagrody osobom trzecim nie są dozwolone.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa odpowiada wyłącznie za przekazanie nagrody Zwycięzcom. Jakiekolwiek gwarancje podlegają regułom ustalonym przez producentów nagród. Sponsor nie jest odpowiedzialny ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii którejkolwiek z nagród. Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu i akceptację nagrody, uczestnicy zwalniają Sponsora i jego firmy macierzyste, stowarzyszone i zależne; agencje reklamowe i promocyjne oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli oraz agentów od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, ubytki i straty osobiste, włączając wypadki śmiertelne, oraz straty majątkowe wynikające w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio z akceptacji, posiadania, użycia lub niewłaściwego użycia Nagrody, wzięcia udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z niniejszą Promocją lub wzięcia udziału w niniejszej Promocji.

7. PODATKI: Zwycięzcy odpowiedzialni są za uiszczenie wszelkich opłat podatkowych oraz innych opłat związanych z otrzymaniem nagrody.

8. ARBITRAŻ/WYBÓR JURYSDYKCJI: Niniejsze Losowanie podlega prawom stanu Nowy Jork. Wszelkie kwestie prawne i powództwa wynikające lub powiązane z niniejszym Losowaniem muszą być złożone w sądzie właściwej jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez udział w niniejszym Losowaniu, każdy z uczestników zgadza się na warunki opisane w niniejszym Oficjalnym Regulaminie, akceptuje wiążące decyzje sędziów i zaświadcza, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Losowaniu.

9. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Aby otrzymać pełną listę zwycięzców Losowania, proszę wysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem pocztowym na adres Polish and Slavic Federal Credit Union “ Bridgeview Branch Prize Drawing”, c/o Marketing Department, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Niniejsze tłumaczenie zostało dokonane dla Państwa wygody. P-SFUK nie odpowiada za błędy wynikające z tłumaczenia z jęz. angielskiego na jęz. polski. Obowiązuje wersja angielska Oficjalnego Regulaminu.

Sponsorem Losowania jest:
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
100 McGuinness Blvd., Brooklyn, New York, 11222.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-