Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Rezolucja Rady Dyrektorów dot. używania sformułowania "polskie obozy śmierci"

Home > Wiadomości > Rezolucja Rady Dyrektorów dot. używania sformułowania "polskie obozy śmierci"

REZOLUCJA RADY DYREKTORÓW P-SFUK 
dotycząca używania sformułowania
“polskie obozy śmierci”
 

Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku zbiera obecnie podpisy pod swoją „Petycją O Niemieckich Obozach Koncentracyjnych”. Petycja jest wyrazem sprzeciwu przeciwko używaniu przez New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, oraz agencję Associated Press zwrotów „polski obóz koncentracyjny” oraz „polski obóz śmierci” w odniesieniu do Oświęcimia i innych nazistowskich obozów zagłady, założonych przez Niemców w czasach II wojny światowej. Zwroty te są nieprawdziwe i obraźliwe – nie powinny być używane przez środki masowego przekazu, gdyż wspomniane obozy zostały założone przez nazistowskie Niemcy w okupowanej przez nie Polsce.

W Petycji wysunięte jest żądanie, by media, w swoich pisemnych instrukcjach dla dziennikarzy, służących do weryfikacji zgodności przekazów medialnych z prawdą historyczną, umieściły wymóg, by używać terminu: „Niemieckie Obozy Koncentracyjne W Okupowanej Przez Nie Polsce”, podobnie, jak uczyniło to UNESCO w roku 2007, nazywając obóz w Oświęcimiu: „Auschwitz-Birkenau – Nazistowski, Niemiecki Obóz Koncentracyjny oraz Obóz Zagłady” (1940-1945)”. Według Petycji, termin „Polskie Obozy Zagłady” nie powinien być używany przez media w odniesieniu do obozów zagłady założonych przez nazistowskie Niemcy.

Ze względu na powyższe, Rada Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zdecydowała jednogłośnie, by upoważnić pana Tomasza Bortnika, Przewodniczącego Rady Dyrektorów P-SFUK do podpisania Petycji, wystosowanej przez Fundację Kościuszkowską, następującymi słowami: „Tomasz Bortnik, Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, liczącej 72 tysiące Członków”

 

1 grudnia 2010 r.

 

 
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-