Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Propozycja nowych przepisów dotyczących płacenia podatków

Home > Wiadomości > Propozycja nowych przepisów dotyczących płacenia podatków

Proponowane przepisy rozszerzą w przyszłym roku korzystanie z systemu elektronicznych płatności
i wyeliminują papierowe formularze
 
 

Waszyngton - Zgodnie z inicjatywą Ministerstwa Skarbu ogłoszoną w kwietniu br., Urząd Skarbowy zgłosił propozycję przepisów mających na celu znaczne zwiększenie liczby elektronicznych transakcji pomiędzy podatnikami a urzędem federalnym. Sugerowane zmiany mają wyeliminować wymóg płacenia podatków federalnych przy użyciu papierowych formularzy, gdyż system ten zostanie wycofany przez Ministerstwo Skarbu po styczniu 2011 roku. Dotychczasowe zasady dokonywania płatności podatków federalnych przy użyciu systemu elektronicznych płatności EFTPS pozostają bez zmian.
 
Korzystanie z systemu elektronicznych płatności w celu uiszczenia opłat federalnych zapewnia spore korzyści zarówno podatnikowi jak i rządowi. Użytkownicy EFTPS mogą dokonywać wpłaty o dowolnej porze w każdy dzień tygodnia, zarówno z domu jak i z pracy. Wpłaty można dokonywać przez Internet za pomocą komputera lub telefonu. EFTPS znacznie redukuje błędy związane z dokonywaniem płatności, w rezultacie których mogłyby zostać naliczone opłaty karne. System ten pomaga płatnikowi zaplanować daty dokonania przelewu nawet w terminach, gdy wyjeżdża on na wakacje. Użytkownicy EFTPS mogą zaplanować płatności ze 120-dniowym wyprzedzeniem.

Informacje na temat EFTPS oraz zapisu do programu znajdują się na stronie www.eftps.gov oraz pod bezpośrednim numerem telefonu Centrum Obsługi Klienta EFTPS 2-800-555-4477, gdzie można uzyskać Formularz Zgłoszeniowy.
 
Niektóre przedsiębiorstwa płacące minimalne kwoty podatku mogą dokonywać swojej wpłaty wraz z ich formularzem rozliczeniowym zamiast korzystać z EFTPS. Więcej szczegółów dotyczących płatności podatków wymaganej przez EFTPS, progów podatkowych oraz innych określonych wymagań jest przedstawione w proponowanych przepisach.
 

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-