Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Nowy Formularz Wstępnej Wyceny Kredytu Hipotecznego

Home > Wiadomości > Nowy Formularz Wstępnej Wyceny Kredytu Hipotecznego

Nowy Formularz Wstępnej Wyceny Kredytu Hipotecznego (Good Faith Estimate - GFE)

Nowy formularz kosztorysowy GFE ma za zadanie zachęcić Państwa do poszukiwania takiego kredytu hipotecznego, który najlepiej odpowiadać będzie Państwa potrzebom. Formularz ten zawiera warunki zawarcia umowy kredytowej oraz koszty jej zawarcia w przypadku, gdyby zdecydowali się Państwo na jej wybór. Formularz ten objaśnia również, które z wymienionych kosztów mogą ulec zmianie przed finalizacją umowy oraz które z nich muszą pozostać niezmienione. Zawarta w nim tabela pozwala na porównanie kosztorysów kilku różnych ofert kredytowych oraz kosztorysów finalizacji umowy. Formularz GFE można otrzymać zarówno od maklera kredytów hipotecznych jak i bezpośrednio od instytucji udzielającej kredytu. Dopóki nie otrzymają Państwo formularza GFE, kredytodawca może wyłącznie pobrać opłatę za pozyskanie historii kredytowej.
 
Strona 1 formularza GFE
Górna część pierwszej strony formularza GFE zawiera adres posesji, dane osobowe oraz dane kontaktowe pożyczkobiorcy, jak również informacje kontaktowe kredytodawcy. Sekcja z Ważnymi Datami zawiera najwazniejsze daty, które należy zapamiętać:
Pierwsza linijka pokazuje datę i godzinę, do której obowiązuje oferowane oprocentowanie. 
Druga linijka zawiera datę, do której obowiązuje wysokość pozostałych oszacowanych opłat pobieranych przy zawarciu umowy kredytowej. Data ta musi być odległa o co najmniej dziesięć dni od daty wystawienia Wstepnej Wyceny Kredytow Hipotecznych, aby dać Państwu możliwość poszukania korzystniejszej oferty kredytowej.
Trzecia linijka pokazuje ilość dni kalendarzowych, w ciągu których musi dojść do  zawarcia umowy kredytowej po zagwarantowaniu oferowanej stopy procentowej.
W zależności od wymogów kontraktu, czwarta linijka pokazuje, na ile dni kalendarzowych przed zawarciem umowy kredytowej musi zostać zagwarantowana stopa procentowa.
Podsumowanie Warunków Pożyczki pokazuje kwotę kredytu, warunki, na jakich został on udzielony, wstępne opocentowanie oraz jaką część miesięcznej płatności stanowią spłata kwoty kredytu, oprocentowanie i  ubezpieczenie hipoteki. Podsumowanie to informuje również o tym, czy oprocentowanie może zostać podwyższone, czy może się zwiększyć saldo pożyczki lub wysokość płatności oraz czy przewidywana jest możliwość naliczenia kary za przedterminową spłatę kredytu lub możliwość jednorazowej spłaty kredytu w całości.
Formularz GFE zawiera również odrębny sekcję zatytułowany „Informacje o depozycie zabezpieczającym” (Escrow Account Information), ktory wskazuje, czy depozyt zabezpieczający jest wymagany. Na koncie tym deponowane są fundusze niezbędne do zapłacenia podatku od nieruchomości, ubezpieczenia na dom i ubezpieczenia od powodzi (jeżeli jest ono wymagane przez kredytodawcęe), jak również inne opłaty związane z nabywaną nieruchomością.
Ostatni dział na stronie 1 formularza GFE zawiera poprawione koszty złożenia wniosku kredytowego oraz pełne szacunkowe koszty zawarcia umowy kredytowej, które są wyszczególnione na stronie 2. Zalecamy, by porównać „pełne szacunkowe koszty zawarcia umowy kredytowej” z kilku uzyskanych formularzy GFE.
 
Strona 2 formularza GFE
Poprawione koszty złożenia wniosku kredytowego, Blok A
Blok 1, “Koszty złożenia wniosku kredytowego” zawiera opłaty, pobierane przez pożyczkodawcę za złożenie wniosku kredytowego (w P-SFUK – opłata za złożenie wniosku kredytowego w wysokości $350.00)
Blok 2, “Rabat lub naliczane punkty za wybrane oprocentowanie kredytu.”

  • Jeżeli zaznaczone jest okienko nr. 1, rabat lub opłata za wybrane oprocentowanie kredytu stanowić będzie część opłaty za złożenie wniosku kredytowego, ukazanej w bloku 1.
  • Jeżeli zaznaczona jest kratka nr. 2, oprocentowanie Państwa kredytu będzie wyższe, natomiast uzyskają Państwo rabat zmniejszający koszty złożenia wniosku kredytowego oraz inne koszty zawarcia umowy kredytowej.
  • Jeżeli zaznaczona jest kratka nr. 3, zdecydowali Państwo zamrozić żądane oprocentowanie kredytu, w związku z czym poprawione koszty złożenia wniosku kredytowego będą wyższe. (w P-SFUK – jeżeli zdecydują Państwo zagwarantować sobie oprocentowanie kredytu w momencie złożenia wniosku kredytowego, zaznaczona zostanie kratka nr. 3 i podana zostanie kwota opłaty).

Po zsumowaniu bloków 1 i 2, uzyskana zostanie kwota “Poprawionych kosztów złożenia wniosku kredytowego”, ukazana w bloku A.
 
Opłaty za dodatkowe usługi związane z finalizacją umowy kredytowej, bloki 3 do 11
Poza kosztami złożenia wniosku kredytowego, należy uiścić dodatkowe opłaty za usługi niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego. 
Blok 3 zawiera opłaty za wymagane usługi, do wykonania których osoba przyjmująca wniosek kredytowy wyznacza określonego dostawcę. Dostawcy tych usług nie można sobie wybrać na podstawie ceny, natomiast usługi te obejmują wycenę posiadłości, usługi podatkowe oraz jakiekolwiek wymagane ubezpieczenie kredytu hipotecznego.
Blok 4 zawiera opłaty za usługi związane z tytułem własności, polisą ubezpieczenia tytułu własności kredytodawcy oraz usługami dostarczanymi przez agencje prawa własności, rozliczeniowe lub pośrednictwa płatności.
Blok 5 zawiera opłaty za polisę ubezpieczającą tytuł własności właściciela posesji.   
Blok 6 zawiera opłaty za wymagane usługi, których dostawcy mogą zostać wybrani przez kredytobiorcę. Niektóre z nich obejmują raport geodezyjny oraz inspekcję posesji na pod kątem obecności szkodników (termitów itp.).
Blok 7 zawiera opłaty pobierane przez instytucje rządowe w związku z rejestracją aktu hipotecznego oraz dokumentów kredytowych.
Blok 8 zawiera opłaty z tytułu podatków stanowych i lokalnych powiązanych z kredytem hipotecznym oraz przekazaniem prawa własności do nieruchomości.
Blok 9 zawiera wstępną płatność niezbędną do założenia depozytu zabezpie¬czającego, jeżeli jego założenie jest wymagane przez kredytodawcę. 
Blok 10 zawiera płatność dziennego oprocentowania kredytu za okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do pierwszego dnia następnego miesiąca. 
Blok 11 zawiera roczną składkę wymaganego przez kredytodawcę ubezpieczenia nieruchomości, np. ubezpieczenie posesji, ubezpieczenie od powodzi itp. 
 
Pełne szacunkowe koszty zawarcia umowy kredytowej
“Opłaty za wszystkie dodatkowe usługi” w blokach od 3 do 11 są zsumowane w bloku B. Bloki A i B są również zsumowane, dając kwotę pełnych szacunkowych kosztów zawarcia umowy kredytowej. Informacje zawarte w tych blokach ukazane są w dolnej części strony 1 formularza GFE.
 
Strona 3 formularza GFE
Strona 3 formularza GFE zawiera ważne informacje – trzy różne kategorie opłat, jakie należy zapłacić przy finalizacji umowy kredytowej: opłaty, które nie mogą zostać podwyższone przy finalizacji umowy, opłaty, których pełna kwota nie może wzrosnąć więcej niż 10%, oraz opłaty, które mogą zostać podwyższone przy finalizacji umowy kredytowej.
Jeżeli zmianie ulegnie historia kredytowa, kwota pożyczki, wartość nieruchomości lub inne informacje brane pod uwagę przy wystawianiu oryginalnego formularza GFE, może on zostać skorygowany. Zmianie mogą ulec jedynie te opłaty, na które wpływ mają zmienione okoliczności.
Formularz Wstępnej Wyceny Kredytu Hipotecznego należy zachować, aby móc porównać go z końcowymi kosztami zawarcia umowy kredytowej, ukazanymi w formularzu rozliczeniowym HUD-1. Jeżeli przekroczony został próg tolerancji kosztów zawarcia umowy, pożyczkodawca musi zwrócić różnicę kosztów; dlatego należy zapytać pożyczkodawcę oraz maklera kredytów hipotecznych czy zaistniała jakakolwiek różnica w wysokości kosztów opisanych w formularzu GFE i formularzu rozliczeniowym HUD-1.

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-