Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Uwaga! Przyjmujemy zgłoszenia do Komisji Nadzorczej

Home > Wiadomości > Uwaga! Przyjmujemy zgłoszenia do Komisji Nadzorczej

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
w Komisji Nadzorczej P-SFUK

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFUK) zaprasza swoich członków do ubiegania się o miejsce w Komisji Nadzorczej P-SFUK (Komisji). Potencjalni członkowie Komisji muszą wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej P-SFUK. Preferowane doświadczenie w zakresie księgowości lub kontroli wewnętrznej oraz doświadczenie w pracy w instytucji finansowej. Członkowie Komisji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego.

W zakres podstawowych obowiązków Komisji należy zapewnienie, że:

»Roczne kontrole sprawozdań finansowych P-SFUK zostały przeprowadzone oraz, że sprawozdania finansowe są przedstawione dokładnie i rzetelnie;
»Zasady prawne oraz przepisy ustalone przez Radę Dyrektorów są odpowiednio przestrzegane;
»Kontrole wewnętrzne są prawidłowo przeprowadzane;
»Aktywa członkowskie są chronione i wykorzystywane zgodnie z potrzebami P-SFUK.

Prosimy o przesłanie resume wraz z listem motywacyjnym do 20-go lipca br. na adres:

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
Attn: Compliance Department
9 Law Drive
Fairfield, NJ 07004

Resume wraz z listem motywacyjnym można również przesłać na e-mail: compliance@psfcu.net
 

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-