Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Prezydent Lech Kaczyński uhonorowany „Odznaczeniem za Zasługi”

Home > Wiadomości > Prezydent Lech Kaczyński uhonorowany „Odznaczeniem za Zasługi”

Prezydent Lech Kaczyński uhonorowany
„Odznaczeniem za Zasługi”
przez Światową Radę Unii Kredytowych

Zarząd Światowej Rady Unii Kredytowych (The World Council of Credit Unions – WOCCU) przyznał jednogłośnie Odznaczenie za Zasługi śp. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Lechowi Kaczyńskiemu, który wraz z  95 przedstawicielami rządu  i osobami towarzyszącymi zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia br. Odznaczenie, przyznane podczas zeszłotygodniowego spotkania zarządu WOCCU, podkreśla uznanie dla wkładu, jaki zmarły Prezydent wniósł w rozwój polskich unii kredytowych.

„Rzadko się zdarza, by głowa państwa okazywała takie wsparcie ruchowi unii kredytowych, jak to czynił Prezydent Kaczyński” – powiedział Pete Crear, Prezes i Dyrektor Wykonawczy WOCCU. –  „W Polsce funkcjonuje jeden z najbardziej postępowych i najbardziej efektywnych ruchów unii kredytowych, dzięki osobistemu zaangażowaniu, poparciu i sympatii byłego Prezydenta. Jego tragiczna śmierć to strata dla wszystkich unii kredytowych”.

Związki Kaczyńskiego z uniami kredytowymi rozpoczęły się w 1989 r., kiedy podlegał Lechowi Wałęsie, byłemu przywódcy  ruchu polskiej „Solidarności”, który przyczynił się do wyzwolenia kraju spod sowieckiego jarzma. Kaczyński polecił wówczas swemu pracownikowi, Grzegorzowi Biereckiemu, obecnie Dyrektorowi Wykonawczemu SKOKów (Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych), a który jest teraz drugim wiceprzewodniczącym WOCCU, by wskazał, które amerykańskie banki zainteresowane są ustabilizowaniem sektora finansów w Polsce. Żaden bank nie był zainteresowany taką działalnością, ale kilka z nich sugerowało, by spotkał się on z uniami kredytowymi.

W 1991 r. przedstawiciele WOCCU spotkali się z członkami „Solidarności”, w tym z Wałęsą i Kaczyńskim, a także z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz kościoła katolickiego, by ustalić, jaką rolę unie kredytowe mogłyby odgrywać w procesie rozwoju usług finansowych w Polsce. W latach 1992-1999 WOCCU wdrożyła programy rozwoju polskich unii kredytowych, które odegrały dużą rolę w uformowaniu obecnego, dynamicznego sektora unii kredytowych.

 W latach 1990-1991 Lech Kaczyński był przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, utworzonej przez WOCCU na wniosek "Solidarności". Począwszy od tego okresu, Kaczyński, który był profesorem prawa przed rozpoczęciem swojej kariery politycznej, postawił sobie za cel doprowadzenie do dalszego rozwoju i wzmocnienia ruchu spółdzielczego w sektorze finansowym. Kaczynski został Prezydentem Polski w 2005 r. i podczas pełnienia tej funkcji aktywne wspierał polskie unie kredytowe.

Odznaczenie WOCCU, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez ten międzynarodowy związek unii kredytowych, zostanie przekazane Lechowi Kaczynskiemu pośmiertnie, podczas konferencji unii kredytowych (The 1 Credit Union Conference), organizowanej wspólnie przez  WOCCU i Krajowy Związek Unii Kredytowych (Credit Union National Association). Konferencja odbędzie się w dniach 11-14 lipca w hotelu MGM Grand w Las Vegas, w stanie Nevada, w USA.

„Lech Kaczyński był jednym z założycieli naszego ruchu, chociaż jego zainteresowanie rozwojem unii kredytowych nie ograniczało się jedynie do Polski”. – powiedział Grzegorz Bierecki. – „Jego zaangażowanie umożliwiło powstanie unii kredytowych na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zdawał sobie sprawę, podobnie jak my wszyscy, że unie kredytowe są szkołą demokracji i że odgrywają one istotną rolę w demokratycznym społeczeństwie”.
 

4/24/10

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-