Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Komunikat Rady Dyrektorów P-SFUK

Home > Wiadomości > Komunikat Rady Dyrektorów P-SFUK

Komunikat Rady Dyrektorów P-SFUK

Serdecznie dziękujemy Członkom Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej za tak liczny udział w tegorocznych wyborach do Rady Dyrektorów, w których wzięło udział ponad 10 tys. osób, czyli trzykrotnie więcej niż w poprzednich latach. Jesteśmy głęboko zaszczyceni okazanym nam zaufaniem i dołożymy wszelkich starań, by kontynuować pomyślny rozwój Naszej Unii i zapewnić jej finansową stabilność i sukces.

Zapewniamy, że będziemy realizować postulaty zawarte w naszych programach wyborczych. Jednym z najważniejszych z nich było wznowienie pomocy przy zbieraniu składek członkowskich na rzecz Centrum Polsko-Słowiańskiego. Rada Dyrektorów podjęła już stosowne decyzje i w najbliższych dniach składki te zostaną przekazane do CP-S.
Innym istotnym punktem było równe traktowanie wszystkich organizacji sponsorujących i danie nowym Członkom możliwości swobodnego wyboru, do której organizacji sponsorującej chcą należeć. W tej chwili możliwość takiego wyboru została już przywrócona i nowi członkowie mają do wyboru pięć organizacji, w tym Centrum Polsko-Słowiańskie. Uważamy za swój obowiązek, by dbać o harmonijną i konstruktywną współpracę ze wszystkimi pięcioma sponsorami.

W naszych programach wyborczych postulowaliśmy przywrócenie prawa pełnienia funkcji Dyrektora pani Krystynie Myssurze, która dziewięć miesięcy temu została z Rady usunięta na podstawie bezpodstawnych zarzutów. Jej usunięcie z Rady miało charakter polityczny i było sprzeczne ze statutem Naszej Unii. Pani Myssura odzyskała już prawo uczestniczenia w pracach Rady Dyrektorów i została wybrana na stanowisko Pierwszego Wiceprzewodniczącego.

W najbliższym czasie dokonamy przeglądu planów związanych z ekspansją do Chicago. W chwili obecnej powstają już dwa oddziały Naszej Unii w północnym Chicago i planujemy otworzyć je na początku przyszłego roku. Dołożymy wszelkich starań, by nasza działalność w Chicago była dobrze przemyślana i nie wpływała ujemnie na obsługę naszych Członków z Nowego Jorku i New Jersey oraz na naszą zdolność niesienia pomocy zamieszkałej tu Polonii.

Widzimy potrzebę szukania nowych możliwości służenia Polonii i pozyskiwania nowych Członków, żeby Nasza Unia mogła się dalej rozwijać, ale uważamy, że musi to być starannie przemyślane i właściwie realizowanie. W międzyczasie będziemy starali się pozyskać nowych Członków w Nowym Jorku i New Jersey, a zwłaszcza tych, którzy kiedyś byli już Członkami Naszej Unii, a obecnie korzystają z usług amerykańskich banków.

Będziemy nadal realizować nasze programy wyborcze, by zapewnić Naszej Unii możliwość prawidłowego, rozumnego i harmonijnego rozwoju. O realizacji następnych postulatów będziemy informować Państwa poprzez media i bezpośrednie spotkania z Członkami.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest naszym wspólnym, wielkim osiągnięciem. Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów lub do wizyty na stronie internetowej www.naszaunia.com.

Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-