Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Lista Kandydatów do Rady Dyrektorów

Home > Wiadomości > Lista Kandydatów do Rady Dyrektorów

DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ
FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

TO THE MEMBERS OF THE POLISH & SLAVIC
FEDERAL CREDIT UNION

Szanowni Państwo: / Dear Members:

Pragniemy Państwa zawiadomić, że następujące osoby są kandydatami do Rady Dyrektorów P-SFUK w wyborach 2009 r. /

Please be informed that following individuals are candidates for the PSFCU Board of Directors in the Election of 2009:

Kandydaci Rekomendowani przez Komisje Nominacyjną P-SFUK
Recommended by the PSFCU’s Nominating Committee
Elżbieta Baumgartner,
Bożena Kajewska-Pielarz
John L. Szalyga
Mark T. Zawisny

Kandydaci Nominowani poprzez Petycję
Nominated by a Petition

Tomasz Bortnik
Adam Grochecki
Andrzej J. Jasiński
Paweł Pachacz
Janusz Sporek
Stanley Trojaniak

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-