Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

P-SFUK przyznaje $300 000 na stypendia dla studentów

Home > Wiadomości > P-SFUK przyznaje $300 000 na stypendia dla studentów

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
przyznaje $300 000 na stypendia dla studentów


176 młodych członków Unii otrzymuje pomoc finansową
w ramach ambitnego programu stypendialnego


Stypendyści P-SFCU, Członkowie Komisji Stypendialnej,
Członkowie Rady Dyrektorów iKomisji Nadzorczej
oraz przedstawiciele Zarządu
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nowy Jork, 12 lipca 2006 r.) ­ - Kontynuując chlubną tradycję wspierania swojej społeczności członkowskiej, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przyznała $300 000 na stypendia dla studentów ze stanów Nowy Jork, New Jersey i okolic. Lista 176 osób, które otrzymały pomoc finansową w 2006 r. została ogłoszona na specjalnej uroczystości w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark,.NJ.

P-SFUK, która w bieżącym roku obchodzi swoje 30-lecie, posiada ponad miliard dolarów w aktywach i prawie 70 tys. członków, zamieszkujących skupiska polonijne w Nowym Jorku i New Jersey.
 


P. Agata Król, Menadżer ds. Szkolenia; p. Alicja Malecka,
Dyrektor Wykonawczy P-SFUK oraz  p. Krystyna Myssura,
Dyrektor, Przewodnicząca Komitetu Stypendialnego

Wszyscy kandydaci, którzy ubiegali się o stypendia, musieli legitymować się członkostwem w P-SFUK, jak również doskonałymi wynikami w nauce. Osoby, które starały się o stypendia w ramach programu stypendialnego Unii musiały być studentami wyższych uczelni, a ci, którzy chcieli skorzystać z programu NYSCUL, musieli być uczniami ostatnich klas szkół średnich i udokumentować fakt, że zostali przyjęci na dwu- lub czteroletnie studia na akredytowanych uczelniach.

 Klaudia Polak, jedna z osób, którym przyznano stypendia w ramach programu NYSCUL, otrzymała również dodatkowe stypendium bezpośrednio od tej organizacji, w uznaniu za jej wybitne wyniki w nauce i dotychczasowe osiągnięcia, wyróżniające ją wśród innych uczestników tego programu w całym stanie Nowy Jork.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Klaudia Polak – stypendystka;, p. Alicja Malecka,
Dyrekor Wykonawczy P-SFUK oraz p. Krystyna Myssura, Dyrektor,
Przewodnicząca Komitetu Stypendialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Stypendia, które otrzymaliśmy od Unii to nie tylko pomoc finansowa, ale również duże wyróżnienie” stwierdziła Klaudia. „Na pewno nie zawiedziemy zaufania, które nam okazano. Moi rodzice musieli ciężko pracować, by coś w Ameryce osiągnąć -- w dużym stopniu pomogła im w tym Unia. Gdy zdobędziemy wykształcenie, o którym każdy z nas marzy, sami będziemy się starać, by nasza społeczność polonijna była nadal prężna i by mogła się dalej pomyślnie rozwijać.”

 Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa została założona w 1976 r. przez grupę polskich emigrantów, którzy chcieli pomóc swoim rodakom uzyskać pożyczki na zakup domów. W chwili obecnej Unia posiada 6 oddziałów w stanie Nowy Jork i 4 w stanie New Jersey, gdzie zlokalizowane jest również Centrum Operacyjne, w miejscowości Fairfield. P-SFUK sklasyfikowana jest w pierwszej setce wiodących unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych i jest jednocześnie największą etniczną unią kredytową.

 
Stypendyści i ich rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nasza Unia Kredytowa to coś więcej niż bank. Naszym statutowym obowiązkiem jest niesienie pomocy naszym Członkom i ich Rodzinom. Jestem przekonana, że inwestując w wykształcenie młodego pokolenia udzielamy takiej pomocy w najbardziej rozsądny i efektywny sposób. Osoby, którym przyznaliśmy stypendia, w przyszłości staną na czele Polonii i z ich działalności korzystać będzie całe środowisko.” – zapewnia p. Alicja Małecka, Dyrektor Wykonawczy P-SFUK. – „Ich awans społeczny to sukces naszej Unii.”

Stypendia P-SFUK zostały przyznane w ramach dwóch programów: Programu Stypendialnego Unii, gdzie przyznano 10 stypendiów po $5 tys., 60 stypendiów po $2 tys. oraz 20 stypendiów po $1.5 tys., jak również programu pod patronatem NYSCUL – Ligi Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork (New York State Credit Union League, organizacji zrzeszającej 600 unii kredytowych w stanie Nowy Jork), gdzie przyznano 86 stypendiów na łączną sumę $100 tys.

„O ile mi wiadomo, żadna inna etniczna unia kredytowa nie prowadzi tak rozległej akcji pomocy dla swoich członków. Nasz program stypendialny jest unikalny nawet w skali wszystkich amerykańskich unii kredytowych. Warto też wspomnieć, że w tym roku jest on jednocześnie największym przedsięwzięciem tego rodzaju w dotychczasowej historii Unii, pokazując dobitnie naszą nieustanną wolę niesienia pomocy społeczności członkowskiej.” – informuje p. Krzysztof Matyszczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK. „Chociaż każdego roku pomagamy prawie 90 parafiom, szkołom i organizacjom polonijnym, to program stypendialny jest najbardziej istotną formą naszej pomocy dla całego środowiska.”


 P. Krzysztof Matyszczk, Przewodniczący Rady Dyrektorów
 i p. Marian Ponanta, Vice Prezes ds. Marketingu

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-