Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału w Trenton

Home > Wiadomości > Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału w Trenton

Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia
oddziału P-SFUK w Trenton


1. Udział w losowaniu: Członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (“Sponsora”) bez zaległych zobowiązań, którzy otworzą nowe konta w oddziale w Trentom, wliczając mobilny oddział P-SFUK, do końca dnia roboczego 30 maja 2009 r. automatycznie wezmą udział w losowania nagród („Losowaniu”). Limit jednego zgłoszenia na każdą osobę. Uczestnicy muszą być w wieku co najmniej 18 lat oraz być głównym właścicielem konta  w P-SFUK.
Do wzięcia udziału w losowaniu lub wygrania nagrody nie wymagane jest dokonanie żadnego zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szans na wygraną. Regulamin nie obowiązuje tam, gdzie zabrania tego prawo. Członkowie P-SFUK nie posiadający zaległych zobowiązań w wieku co najmniej 18 lat mogą również wziąć udział w Losowaniu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w oddziale w Trenton i pozostawienie jej u jednego z przedstawicieli Działu Obsługi Klienta w tym oddziale.
Poprzez udział w losowaniu, wszyscy jego uczestnicy zgadzają się przestrzegać niniejszy Regulamin i decyzji P-SFUK, które we wszelkich aspektach będą wiążące i ostateczne.
2. Pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy P-SFUK, firm macierzystych, stowarzyszonych i zależnych; ich radcy prawni, pracownicy agencji promocyjnych i reklamowych, jak również ich członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci i rodzeństwo, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz domownicy pracowników, członków zarządu i dyrektorów (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), nie są uprawnieni do udziału w losowaniu
3. Zwycięzcy cotygodniowych nagród wyłaniani będą w losowaniach przeprowadzanych w każdą sobotę w oddziale w Trenton spośród wszystkich osób, które w ciągu poprzedzającego tygodnia otworzą konto lub złożą wypełnioną kartę zgłoszeniową w oddziale w Trenton. Zwycięzcy trzech nagród głównych zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób uprawnionych do udziału drogą losowania, które odbędzie się ok. dnia 15 czerwca 2009 r. w obecności przedstawiciela Działu Kontroli Wewnętrznej P-SFUK. Szanse wygranej zależą od ilości uprawnionych członków w dniu Losowania. Zwycięzcy Losowania zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Wybrani zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych i odesłać je w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Zwycięzca straci prawo do nagrody i zostanie ona przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy, jeżeli (1) oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych nie zostanie odesłane w wyznaczonym terminie, (2) zgłoszenie wygranej zostanie zwrócone przez pocztę bez możliwości jej doręczenia adresatowi lub (3) z jakiegokolwiek innego powodu nagroda nie może być przyznana wylosowanemu zwycięzcy.
4. Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu oraz przyjęcie nagrody, uczestnicy wyrażają zgodę na użycie ich fotografii, podobizny, nagrania dźwiękowego i/lub video do celów reklamowych i promocyjnych, włączając ogłoszenia w Internecie, bez żadnych ograniczeń lub dodatkowych wynagrodzeń, za wyjątkiem lokalizacji, gdzie jest zabronione przez prawo.
5. NAGRODY: (a) Trzydzieści (30) nagród tygodniowych: po trzy koszyki z upominkami na każdy tydzień trwania promocji, sponsorowanych przez P-SFUK i przygotowanych przez firmę Adamba Imports Ltd. Przybliżona wartość nagrody (ARV) to $50. (b) Cztery (4) Nagrody Główne: Jeden odtwarzacz dysków Blu-ray SONY® BDP-BX1 - przybliżona wartość nagrody (ARV): $300.00. Jeden odbiornik GPS Garmin® Nüvi 260W - przybliżona wartość nagrody (ARV): $230.00.  Dwa (2) bilety w obydwie strony na przelot pomiędzy Nowym Jorkiem, NY a Polską na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT („Przewoźnik”). Nagroda obejmuje przelot w klasie turystycznej. Zwycięzca musi odbyć podróż w terminie do dnia 10 grudnia br. Podróż zależna jest od dostępności miejsc na przelot. Mogą obowiązywać inne restrykcje ze strony Przewoźnika. Zamiana lub przekazanie nagrody osobom trzecim nie są dozwolone.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa odpowiada wyłącznie za przekazanie nagrody Zwycięzcom. Jakiekolwiek gwarancje podlegają regułom ustalonym przez producentów nagród. Sponsor nie jest odpowiedzialny ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii którejkolwiek z nagród. Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu i akceptację nagrody, uczestnicy zwalniają Sponsora i jego firmy macierzyste, stowarzyszone i zależne; agencje reklamowe i promocyjne oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli oraz agentów od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, ubytki i straty osobiste, włączając wypadki śmiertelne, oraz straty majątkowe wynikające w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio z akceptacji, posiadania, użycia lub niewłaściwego użycia Nagrody, wzięcia udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z niniejszą Promocją lub wzięcia udziału w niniejszej Promocji.
7. PODATKI: Zwycięzcy odpowiedzialni są za uiszczenie wszelkich opłat podatkowych oraz innych opłat związanych z otrzymaniem nagrody.
8. ARBITRAŻ/WYBÓR JURYSDYKCJI: Niniejsze Losowanie podlega prawom stanu Nowy Jork. Wszelkie kwestie prawne i powództwa wynikające lub powiązane z niniejszym Losowaniem muszą być złożone w sądzie właściwej jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez udział w niniejszym Losowaniu, każdy z uczestników zgadza się na warunki opisane w niniejszym Oficjalnym Regulaminie, akceptuje wiążące decyzje sędziów i zaświadcza, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Losowaniu.
9. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Aby otrzymać pełną listę zwycięzców Losowania, proszę wysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem pocztowym na adres Polish and Slavic Federal Credit Union “Trenton Branch Prize Drawing”, c/o Marketing Department, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.

Niniejsze tłumaczenie zostało dokonane dla Państwa wygody. P-SFUK nie odpowiada za błędy wynikające z tłumaczenia z jęz. angielskiego na jęz. polski. Obowiązuje wersja angielska Oficjalnego Regulaminu.

Sponsorem Losowania jest:
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
100 McGuinness Blvd., Brooklyn, New York, 11222.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-