Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Czwarty Sponsor P-SFUK: Centrala Polskich Szkół Dokształcających

Home > Wiadomości > Czwarty Sponsor P-SFUK: Centrala Polskich Szkół Dokształcających

Centrala Polskich Szkół Dokształcających
czwartą organizacją sponsorującą
Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej


Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.) została czwartą organizacją sponsorującą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.  Centrala od  kilku lat jest intensywnie zaangażowana we współpracę z Naszą Unią. Między innymi, dzięki tej współpracy uczniowie polonijnych szkół mogli skorzystać z takich programów jak „Unia dla Uczniów”, „Astronomiczna Przygoda z Kopernikiem”, czy „Opłaca się być Członkiem Unii.” Stając się sponsorem P-SFUK, Centrala podejmuje się ważnego dla dalszego rozwoju Naszej Unii zadania - pozyskania nowych Członków, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i promocji Unii Kredytowej wśród Polonii.
 
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest instytucją świadczącą usługi finansowe dla członków swoich organizacji sponsorujących.  Innymi słowy, zanim otworzymy konto w Unii Kredytowej musimy należeć do jednej z czterech organizacji sponsorujących.  Obecnie są to: Towarzystwo Przyjaciół Copiague, Polska Fundacja Kulturalna i Centrum Polsko-Słowiańskie, a ostatnio: Centrala Polskich Szkół Dokształcających.  Organizacje sponsorujące mają swoje odrębne cele działania, sformułowane w ich statutach, natomiast zadaniem P-SFUK jest świadczenie usług finansowych dla swoich Członków.  Mając duże możliwości finansowe, P-SFUK w znacznym stopniu stara się wspierać działalność swoich sponsorów, a także setek innych organizacji, parafii oraz szkół polonijnych.

„Chciałbym gorąco powitać Centralę jako naszego sponsora” – powiedział pan Krzysztof Matyszczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK – „Jestem przekonany, że Centrala będzie miała pozytywny wpływ na rozwój naszej instytucji oraz, że wspólnie z pozostałymi sponsorami będzie aktywnie uczestniczyć w programach pomocy kierowanych przez P-SFUK do polonijnej społeczności w USA.”
 
Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (CPSD) to organizacja założona w 1925 roku, w odpowiedzi na likwidację dwujęzycznych szkół etnicznych. Jej zadaniem było otoczenie opieką placówek oświatowych działających w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania, Maryland, Wirginia i Floryda. Były to głównie szkoły weekendowe, które powstały w miejsce szkół parafialnych i etnicznych. Centrala pełniła rolę polonijnego kuratorium szkolnego; współpracowała  z kierownictwem i kadrą pedagogiczną szkół, organizowała zebrania i szkolenia metodyczne. W czasie II wojny światowej, mimo, że wiele szkół dokształcających zawiesiło swą działalność, Centrala kontynuowała ją nieprzerwanie.
 
Obecnie do CPSD należy 65 szkół z wyżej wymienionych stanów, w których uczy się  8030 uczniów i pracuje 565 nauczycieli. Centrala Polskich Szkół Dokształcających współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, „Wspólnotą Polską”, Komisją Oświatową KPA, Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz Instytutem Piłsudskiego.
 
W trosce o podniesienie sprawności językowej uczniów szkół polonijnych, CPSD organizuje konkursy międzyszkolne, a także – wraz z Komisją Oświatową KPA – egzaminy Polish Regents oraz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, które odbywają się na Columbia University. Pozytywne wyniki z tych egzaminów pozwalają młodzieży zdobyć 3 kredyty potrzebne do ukończenia amerykańskiej szkoły średniej, a niekiedy – w zależności od wymagań uczelni – uzyskać kredyty na studia.
 
„Wierzymy, ze jest to bardzo dobra decyzja nie tylko dla Centrali i Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, ale także dla całego środowiska polonijnego” – powiedziała pani Dorota Andraka, Prezes Centrali. „Zapewnimy Unii dostęp do skupisk Polonii w innych stanach, w których lokalna społeczność z radością powita usługi Unii Kredytowej. Będziemy starać się, aby jak najwięcej rodziców, dzieci i nauczycieli założyło konto w P-SFUK i zostało jej członkami.”

 

 

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-