Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Unie Kredytowe i SKOK-i razem przy „Okrągłym Stole”

Home > Wiadomości > Unie Kredytowe i SKOK-i razem przy „Okrągłym Stole”

Polonijne Unie Kredytowe i polskie SKOK-i
razem przy „Okrągłym Stole”

W dniach 6 i 7 listopada w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy McGuinness Blvd. na Brooklynie, odbyło się Spotkanie „Okrągłego Stołu”, w którym udział wzięli przedstawiciele Naszej Unii, Dyrektorzy Wykonawczy dwóch innych polonijnych unii kredytowych oraz reprezentanci Zarządu Krajowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z Polski. 

Spotkanie, którego inicjatorem był Dyrektor Wykonawczy P-SFUK, pan Bogdan Chmielewski, było zarazem pierwszym w historii tego rodzaju kontaktem pomiędzy zarządami polonijnych unii i ich polskich odpowiedników. Celem spotkania było wzajemne poznanie się oraz nawiązanie współpracy i nakreślenie jej przyszłych kierunków. Spotkanie zostało również wykorzystane do wymiany doświadczeń.


Uczestnicy spotkania dzielą się doświadczeniami

Przy Okrągłym Stole (który rzeczywiście jest okrągły i znajduje się w Sali Konferencyjnej P-SFUK) zasiadły pani Anita Dul, Dyrektor ds. Operacyjnych i Członek Rady Dyrektorów Polish American Congress Federal Credit Union (PACFCU) ze stanu Michigan, pani Iwona Karpeta, Dyrektor Wykonawczy United Poles Federal Credit Union (UPFCU) z Perth Amboy, NJ, oraz panowie Wiceprezes Kasy Krajowej Lech Lamenta – oraz Kierownik Działu Kart i Rozliczeń Kasy Krajowej, Lech Majewski – którzy reprezentowali polskie SKOK-i.Oprócz pana Bogdana Chmielewskiego, gospodarzami spotkania byli pani Agnieszka Poślednik – Dyrektor Wykonawczy P-SFUK ds. Operacyjnych, pani Edyta Martula – Wiceprezes ds. Operacyjnych oraz pan Piotr Chaber – Wiceprezes ds. Analiz i Rozwoju.

 
Zarząd Unii, od lewej stoją: A. Poślednik, P. Chaber, E. Martula
Siedzący przy stole, od lewej: B Chmielewski, Dyrektor Wykonawczy 
P-SFUK oraz goście: I. Karpeta, A. Dul, L. Lamenta, L. Majewski

Na wstępie rozmów pan Bogdan Chmielewski, przedstawił historię i strukturę Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, największej etnicznej instytucji finansowej w Stanach Zjednoczonych, a goście przedstawili historię i osiągnięcia swoich instytucji. Jak się okazało, wszystkie instytucje mają bardzo podobne doświadczenia, podobne sukcesy i stoją przed nimi podobne wyzwania. Są one również przykładem finansowych osiągnięć Polaków, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce.

Następnie zostały omówione możliwości współpracy w wielu dziedzinach, m.in. perspektywy tzw. „Shared Branching” czyli możliwości wspólnego korzystania z oddziałów, a zwłaszcza z bankomatów, co jest bardzo istotne dla osób udających się do Polski.
Omówione zagadnienia będą dogłębnie rozpatrywane przez zarządy poszczególnych instytucji. Uczestnicy jednomyślnie uznali celowość kontynuacji tego typu działań i deklarowali wolę współpracy i podkreślali konieczność kontynuacji podobnych spotkań.


od lewej: L. Majewski, A. Dul, B. Chmielewski, I. Karpeta, L. Lamenta

Jak zauważyli przedstawiciele prasy polonijnej, którzy wzięli udział w organizowanej z tej okazji konferencji prasowej, spotkanie było budującym przykładem na to, że polonijne organizacje potrafią się jednoczyć i wspólnie pracować dla dobra całej Polonii.

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-