Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

UWAGA! Próba oszustwa!

Home > Wiadomości > UWAGA! Próba oszustwa!

Ostrzeżenie przed próbami oszustwa!

 

14 października 2010 r. 

Krajowa Administracja Unii Kredytowych (National Credit Union Administration - NCUA) poinformowała nas o próbach wyłudzenia od członków unii kredytowych numerów kart kredytowych, ich dat ważności oraz podpisów elektronicznych. W zgłoszonych do NCUA przypadkach, oszuści wysyłali fałszywe e-maile podszywając się pod tę instytucję, niezależnie od tego, czy odbioraca jest członkiem unii kredytowej. Wiadomości te zawierały informacje, jakoby NCUA miała wpłacić po $50 na konto członków unii kredytowych w zamian za wzięcie udziału w badaniu rynkowym. Link podany w treści wiadomości kierował odbiorców do fałszywej strony NCUA, na której próbowano pobrać numery kart kredytowych oraz poufne dane osobowe.

Zalecamy, by stosowali Państwo następujące środki zabezpieczające przed oszustwami elektronicznymi:

  • Komputer należy sprawdzać używając zaktualizowanej wersji programów antywirusowych.
  • Należy uaktywnić automatyczną aktualizacje programów antywirusowych oraz systemów operacyjnych.
  • Należy regularnie instalować łatki korekcyjne do powszechnie używanych programów.
  • Należy pamiętać, że tego typu e-maile często zawierają linki do stron internetowych zawierających złośliwy kod programowy lub aplikacje.
  • Nie należy otwierać załączników niezamawianych lub otrzymywanych od nieznanych osób. 
  • Nie należy klikać na linki zawarte w treści niezamawianych lub otrzymywanych od nieznanych osób e-maili, rzekomo pochodzących z federalnych instytucji bankowych. Zamiast tego, należy własnoręcznie wpisać adres internetowy instytucji w okienku adresowym przeglądarki.
  • Należy nawiązać kontakt telefoniczny z instytucją, używając wyłącznie opublikowanych i wiarygodnych numerów telefonu, by upewnić się, że otrzymana wiadomość i załącznik są prawdziwe. 

Osoby, które otrzymały taką lub podobną wiadomość, proszone są o przesłanie jej w całości na adres Phishing@ncua.gov. Skargi formalne dotyczące fałszywych e-maili można składać w Centrum Zażaleń d/s Oszustw Internetowych (Internet Fraud Complaint Center - IFCC) pod adresem www.ic3.gov. IFCC jest instytucją powstałą w wyniku współpracy pomiędzy Federalnym Biurem Śledczym (FBI) oraz Narodowym Centrum d/s Przestępstw Urzędniczych.

9 sierpnia 2010 r.

Otrzymaliśmy dzisiaj kilka zgłoszeń nielegalnyvh telefonicznych wiadomości tekstowych dotyczących kart debetowych wzywających adresatów do zadzwonienia pod podany numer telefonu, np.: "New York State EPPI Card, please verify recent transactions that you have made by contacting number 18776083611".

Uprzejmie informujemy, że wiadomości takie są nieprawdziwe i prosimy o niedzwonienie na podany w nich numer telefonu i nieudzielanie pod żadnym pozorem swoich danych osobowych. Przypominamy, że Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nie wysyła wiadomości tekstowych lub SMS proszących by Członkowie Naszej Unii dzwonili pod jakikolwiek numer. Jeżeli nie są Państwo pewni z jakiego źródła pochodzi jakakolwiek wiadomośc dotycząca Naszej Unii, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1-800-297-2181.

8 lipca 2010 r.

FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation (federalna instytucja ubezpieczająca  bankowe wkłady depozytowe) otrzymała szereg raportów o wiadomościach  e-mailowych, rzekomo pochodzących od FDIC. Tematem tych wiadomości jest sformułowanie: „sprawdź kwotę ubezpieczenia swoich wkładów bankowych”. E-mail przekazuje odbiorcom następującą informację: „Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś posiadaczem konta ubezpieczonego przez FDIC. Bank, w którym posiadałeś konto, zaprzestał działalności, a FDIC przejęło kontrolę nad jego aktywami”. Adresaci e-maila proszeni są o kliknięcie na link z poleceniem „Odwiedź oficjalną stronę FDIC i dokonaj następujących czynności w celu sprawdzenia ubezpieczenia swoich wkładów depozytowych ”.
 
Przytoczona tu wiadomość e-mailowa oraz podana w nim strona internetowa są częścią oszustwa. Jest to próba pozyskania danych osobowych i poufnych informacji albo wprowadzenia wirusów do komputera użytkownika. Dlatego nie należy klikać na podany w wiadomości link.
 
FDIC nie wysyła tego typu e-maili do swoich klientów. Zarówno instytucje finansowe, jak ich klienci, NIE POWINNI stosować się do zawartych w nich poleceń.
 

26 maja 2010 r.

Otrzymaliśmy informacje, że rozsyłane są wiadomości e-mailowe, rzekomo pochodzące od NCUA, oferujące adresatom $40 za wzięcie udziału w ankiecie. Według NCUA, wiadomości te, które zachęcają członków unii kredytowych do wzięcia udziału w ankiecie internetowej lub ankiecie członkowskiej, są "fałszywe i mogą stanowić próbę nielegalnego pozyskania poufnych danych osobowych. NCUA nie zbiera tego typu informacji od członków unii kredytowych. Jest to przykład działalności phishingowej, nie mający nic wspólnego z NCUA", jak stwierdza oficjalna notatka rpasowa Administracji.

Jeżeli otrzymają Państwo podobny e-mail, prosimy o zignorowanie go i niestosowanie się do zawartych w nim instrukcji.

12 maja 2010 r.

Zwracamy Państwa uwagę na próby oszustwa przy użyciu zleceń wypłaty (Money Order) sprzedawanych przez firmę MoneyGram. Proceder ten polega na tym, ze oszuści kupują prawdziwe zlecenia wypłaty wystawiane prze MoneyGram na drobne kwoty, po czym zmieniają na oryginale kwotę wypłaty. Ponieważ używane są oryginalne blankiety MoneyGram, trudno jest wykryć fałszerstwo, natomiast po zdeponowaniu na koncie, zlecenia te są zwracane ze względu na zmienioną kwotę. Zalecamy zachowanie ostrożności przy przyjmowaniu płatności zleceniami wypłaty MoneyGram pochodzącymi z nieznanych źródeł.

6 maja 2010 r.

Poinformowano nas dzisiaj o próbach wyłudzenia zastrzeżonych informacji za pośrednictwem telefonicznych wiadomości tekstowych wysyłanych przez oszustów internetowych. W wiadomościach tych, nadawcy usiłowali podszyć się pod Unię Kredytową, próbując skłonić adresatów do zadzwonienia na podany w wiadomości numer telefonu sugerując, że jest to bezpłatny numer telefonu P-SFUK. Tekst fałszywej wiadomości, zaczynającej się od słów "FCU Account is locked", informuje o rzekomym zawieszeniu aktywności konta: 

FCU account is locked . Call Online Banking Services for help/service at 866-350-0629.

Dzwoniąc pod podany numer telefonu, użytkownik usłyszy nagraną wiadomość informującą go, że dostęp do konta został zablokowany i aby go odblokować, musi on wprowadzić przy pomocy klawiatury telefonu numer swojej karty, jej datę ważności oraz personalny numer identyfikacyjny PIN.

Wiadomość taka jest próbą nielegalnego pozyskania poufnych informacji. Jeżeli otrzymają Państwo tę lub podobną wiadomość, prosimy o niedzwonienie na podany w nim numer i o niezwłoczne powiadomienie nas pod numerem Działu Obsługi Klienta P-SFUK: 1-800-297-2181.

UWAGA!
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nie wysyła wiadomości tekstowych lub SMS proszących by Członkowie Naszej Unii dzwonili pod jakikolwiek numer. Jeżeli nie są Państwo pewni z jakiego źródła pochodzi jakakolwiek wiadomośc dotycząca Naszej Unii, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1-800-297-2181. Dziękujemy!

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-