Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału P-SFUK w Garfield

Home > Wiadomości > Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału P-SFUK w Garfield
Regulamin losowania nagród z okazji otwarcia oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Garfield

    1.    Zgłoszenia: Członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (“Sponsora”) którzy otworzą nowe konta w oddziale w Garfield do końca dnia roboczego 31 marca 2008 r. automatycznie wezmą udział w losowania nagród („Losowaniu”). Limit jednego zgłoszenia na każdą osobę. Uczestnicy muszą być w wieku co najmniej 18 lat oraz być głównym właścicielem konta w P-SFUK.
Do wzięcia udziału w losowaniu lub wygrania nagrody nie wymagane jast dokonanie żadnego zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szans na wygraną. Regulamin nie obowiązuje tam, gdzie zabrania tego prawo. Członkowie P-SFUK nie posiadający zaległych zobowiązań w wieku co najmniej 18 lat mogą również wziąć udział w Losowaniu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w oddziale w Garfield i pozostawienie jej u jednego z przedstawicieli Działu Obsługi Klienta w tym oddziale.
Poprzez udział w losowaniu, wszyscy jego uczestnicy zgadzają się podporządkować niniejszumu Regulaminowi i decyzjom P-SFUK, które we wszelkich aspektach będą wiążące i ostateczne.
    2.    Pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy P-SFUK, firm macierzystych, stowarzyszonych i zależnych; ich radcy prawni, pracownicy agencje promocyjnych i reklamowych, jak również członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci i rodzeństwo, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz domownicy pracowników, członków zarządu i dyrektorów (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), nie są uprawnieni do udziału w losowaniu
    3.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób uprawnionych do udziału drogą losowania, które odbędzie się ok. dnia 14 kwietnia 2008 r. w obecności przedstawiciela Działu Kontroli Wewnętrznej P-SFUK. Szanse wygranej zależą od ilości uprawnionych członków w dniu Losowania. Zwycięzcy Losowania zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Wybrani zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych i odesłać je w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Zwycięzca straci prawo do nagrody i zostanie ona przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy jeżeli (1) oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych nie zostanie odesłane w wyznaczonym terminie, (2) zgłoszenie wygranej zostanie zwrócone przez pocztę bez możliwości jej doręczenia adresatowi lub (3) z jakiegokolwiek innego powodu nagroda nie może być przyznana wylosowanemu zwycięzcy.
    4.    NAGRODY: Dwie (2) Nagrody Główne: po jednym bilecie w obie strony na przelot pomiędzy Nowym Jorkiem, NY a Polską na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT („Przewoźnik”). Nagroda obejmuje przelot w klasie turystycznej. Zwycięzca musi odbyć podróż w ciągu jednego roku od daty wypełnienia i podpisania oświadczenia i jego otrzymania przez Sponsora. Przybliżona wartość nagrody (ARV): $XXX.XX. Podróż zależna jest od dostępności miejsc na przelot. Zamiana lub przekazanie nagrody przez Zwycięzcę osobom trzecim nie są dozwolone. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa odpowiada wyłącznie za przekazanie nagrody Zwycięzcom.
    5.    Zwycięzcy odpowiedzialni są za uiszczenie wszelkich opład podatkowych oraz innych opłat związanych z otrzymaniem nagrody.
    6.    ARBITRAŻ/WYBÓR JURYSDYKCJI: Niniejsze Losowanie podlega prawom stanu Nowy Jork. Wszelkie kwestie prawne i powództwa wynikające lub powiązane z niniejszym Losowaniem muszą być złożone w sądzie właściwej jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez udział w niniejszym Losowaniu, każdy z uczestników zgadza się na warunki opisane w niniejszym Oficjalnym Regulaminie, akceptuje wiążące decyzje sędziów i zaświadcza, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Losowaniu.
    7.    LISTA ZWYCIĘZCÓW: Aby otrzymać pełną listę zwycięzców Losowania, proszę wysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę ze  znaczkiem pocztowym na adres Polish and Slavic Federal Credit Union “ Garfield Branch Prize Drawing”, c/o Marketing Department, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Niniejsze tłumaczenie zostało dokonane dla Państwa wygody. P-SFUK nie odpowiada za błędy wynikające z tłumaczenia z jęz. angielskiego na jęz. polski. Obowiązuje wersja angielska Oficjalnego Regulaminu.

Sponsorem Losowania jest:
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
100 McGuinness Blvd., Brooklyn, New York, 11222.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-