Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Komisja Nominacyjna P-SFUK przyjmuje zgłoszenia od kandydatów do Rady Dyrektorów

Home > Wiadomości > Komisja Nominacyjna P-SFUK przyjmuje zgłoszenia od kandydatów do Rady Dyrektorów

WYBORY 2008
Komunikat Prasowy Komisji Nominacyjnej
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zaprasza wszystkich Członków posiadających doświadczenie w dziedzinie finansów i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań. Podania powinny być w języku angielskim i zawierać résumé oraz jedną stronę opisującą zainteresowanie kandydata sprawowaniem funkcji dyrektora P-SFUK. Podania muszą być dostarczone do Komisji Nominacyjnej nie później niż godz. 19:00, we wtorek 19-go lutego, 2008 r. pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:

Nominating Committee
Polish and Slavic Federal Credit Union
100 McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222

Aby zapewnić właściwe rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń, Komisja Nominacyjna nie będzie brać pod uwagę podań dostarczonych po godz. 19:00, we wtorek 19-go lutego, 2008 r. Komisja zamierza przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w sobotę, 23-go lutego, 2008 r. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora P-SFUK musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na nominacji oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję. Ponadto kandydat musi być pełnoprawnym członkiem P-SFUK, wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej Unii Kredytowej.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla członków Rady Dyrektorów. Kryteria te można pobrać klikając tutaj lub pisząc na adres emailowy elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 ext. 6268.

Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie naszej Unii Kredytowej ważny jest wybór przedstawicieli o wysokim poczuciu odpowiedzialności i zainteresowaniu pracą społeczną w Radzie Dyrektorów.

Komisja Nominacyjna:
Dorota Andraka, Rev. Bogumil Chruściel, Frederick Czulada, Beata Jakubowski, Romuald Magda

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-