Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

List P-SFUK do Prezesa News. Corp, Właściciela Fox Entertainment

Home > Wiadomości > List P-SFUK do Prezesa News. Corp, Właściciela Fox Entertainment

LIST P-SFUK DO PREZESA NEWS CORP.,
WŁAŚCICIELA FOX ENTERTAINMENT


December 5, 2007

Mr. K. Rupert Murdoch
Chairman and Chief Executive
News Corporation
1211 Avenue of Americas
New York, NY  10036

Szanowny Panie,

Niniejszy list piszemy w odpowiedzi na odcinek serialu “Back to You”, wyemitowany przez kanał telewizyjny Fox 5 dnia 14 listopada o godzinie 20:00. We wspomnianym odcinku, dziennikarz polskiego pochodzenia, Gary Crezyzewski, rozmawia ze swoim współpracownikiem, który mówi: „Daj spokój Crezyzewski, jesteś najlepszym kręglarzem w naszej rozgłośni. Masz to w swojej polskiej krwi, jak kiełbasę i współpracę z nazistami.”

Tego rodzaju wypowiedzi są nie tylko uwłaczające i oszczercze, ale również w otwarty sposób szkalują heroizm i poświęcenie naszych rodaków, którzy z narażeniem życia walczyli podczas II wojny światowej nie tylko o uwolnienie naszego kraju spod okupacji hitlerowskiej, ale również o wolność innnych krajów. Wypowiedź ta dla wątpliwej jakości „humoru” publicznie poniża i ośmiesza całą grupę etniczną oraz wypacza fakty historyczne.

W imieniu Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – największej etnicznej unii kredytowej w USA, jej Rady Dyrektorów, siedemdziesięciu tysięcy Członków oraz dwustu czterdziestu pracowników, pragniemy wyrazić nasze oburzenie z powodu powyższej wypowiedzi. Uważamy ją za atak na naszą dumę narodową, nasze wartości narodowe i naszą reputację. W ciągu minionych trzech tygodni, zarówno my w naszej Unii Kredytowej, jak i inni liderzy polskiej społeczności, otrzymaliśmy wiele skarg oraz wysłuchaliśmy wielu komentarzy dotyczących wspomnianego stwierdzenia. Wszystkie z nich wyrażały tę samą opinię – w swoim serialu „Back to You”, stacja Fox obraziła i głęboko zraniła uczucia wszystkich Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia.

Nawiązując w taki sposób do historii, Fox zapomniał o podstawowych i bezdyskusyjnych faktach historycznych. Polska była pierwszym krajem zaatakowanym przez nazistów podczas drugiej wojny światowej i jedynym okupowanym przez nich krajem, który nigdy z nimi nie kolaborował. Liczba ofiar wśród obywateli polskich podczas II w.s. przekroczyła 6 milionów. Swoim stwierdzeniem, Fox Boadcasting uwłacza ludzkiemu poświęceniu i cierpieniom całego naszego narodu...

W związku z tym domagamy się publicznych przeprosin ze strony Fox Broadcasting za powyższe stwierdzenie. Przeprosiny te winny przybrać formę, która zrównoważy szkody wyrządzone przez wspomniane stwierdzenie i powinny dotrzeć do całej polskiej społeczności w USA.
 
Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk                                  Bogdan Chmielewski
Przewodniczący                                         Dyrektor Wykonawczy P-SFUK
Rady Dyrektorów P-SFUK

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-