Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Spotkania Opłatkowe w Naszej Unii

Home > Wiadomości > Spotkania Opłatkowe w Naszej Unii

Spotkania Opłatkowe w Naszej Unii

Już od kilku lat tradycją jest, że na początek grudnia odbywają się w Naszej Unii spotkania opłatkowe dla Członków i przyjaciół PSFCU. Podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowane zostały trzy spotkania odpowiednio w stanie Nowy Jork, New Jersey i Illinois.

Składając życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich zgromadzonych gości, oraz wszystkich Członków Naszej Unii, przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk przypomniał, że rok 2019 był szczególnym rokiem w historii Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. W maju tego roku Nasza Unia przekroczyła, bowiem 2 miliardy dolarów w aktywach, natomiast w sierpniu ilość Członków PSFCU przekroczyła sto tysięcy. „Otworzyliśmy też dwa nowe oddziały: pierwszy w stanie Pensylwania w Stroudsburg oraz szósty w okolicach Chicago: w Orland Park – przypomniał przewodniczący Matyszczyk.

Dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski podziękował zebranym gościom, a poprze nich wszystkim Członkom PSFCU za lojalność, wsparcie i zaufanie, dzięki któremu wspólnie możemy tworzyć silniejszą Polonię w USA. „Nasza Unia była obecna lub zaangażowana w prawie 500 różnych wydarzeń polonijnych. Myślę, że nie ma drugiej takiej instytucji w Polonii amerykańskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówił dyrektor Chmielewski, apelując o wspólną pracę na rzecz silnej Polonii w Stanach Zjednoczonych.

oplatek_ny_p

Wśród zebranych gości znaleźli się przedstawiciele organizacji sponsorujących PSFCU a także szkół, stowarzyszeń polonijnych oraz szczególnie wyróżniających się Członków Naszej Unii z Nowego Jorku, New Jersey i Illinois. Jak co roku, księża z miejscowych parafii poświęcili tradycyjne święcone opłatki (w Nowym Jorku poświęcił je biskup diecezji Brooklyn, bp Witold Mroziewski), które wśród zgromadzonych gości rozdali członkowie Rady Dyrektorów i Komisji Nadzorczej PSFCU.

oplatek_wallington_p

Wieczór opłatkowy nie obył się również bez tradycyjnych polskich kolęd. W Nowym Jorku, interesujące, jazzowe wersje kolęd i pastorałek zaśpiewała znana wokalistka Grażyna Auguścik. W New Jersey, polskie kolędy zaśpiewali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, natomiast w Illinois zgromadzeni goście mieli okazje wysłuchać kolęd w wykonaniu przedstawicieli Związku Podhalan w Ameryce Północnej.

chicago_platek_p

Ponad trzystu Członków PSFCU i gości ze stanu Illinois przybyło na spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Des Plaines, IL. Satysfakcję z możliwości spotkania się z szerokim gronem członków reprezentujących liczne organizacje polonijne w Wietrznym Mieście wyraził wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Leszek Wojtkowski. „To dzięki państwa zaufaniu do naszej instytucji, to dzięki wszystkim naszym członkom oraz dzięki wszystkim naszym pracownikom jesteśmy największa polonijną instytucją finansową tutaj w Stanach Zjednoczonych. Cieszmy się razem ze wspólnych naszych osiągnięć i świętujmy w tym magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia – powiedział dyrektor Wojtkowski.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-