Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Tymczasowy vacat stanowiska w Radzie Dyrektorów

Home > Wiadomości > Tymczasowy vacat stanowiska w Radzie Dyrektorów
Tymczasowy vacat stanowiska
w Radzie Dyrektor
ów
 
Zgodnie z artykułem VI, sekcji 8, statutu P-SFUK, uchwalono, iż Rada Dyrektorów ustanawia tymczasowy vacat stanowiska, które dotychczas zajmował w Radzie p. Andrzej Kamiński.  Status vacatu uzależniony jest od wyniku przesłuchania sądowego w sprawie Kamiński vs. P-SFUK.  Jeżeli wynik przesłuchania sądowego będzie niekorzystny dla p. Kamińskiego, vacat ten utraci status tymczasowości.  Decyzja Rady w tej sprawie obowiązuje w trybie natychmiastowym.
 
Wypowiedź Alexandra Storożyńskiego,
Przewodniczącego Rady Dyrektorów P-SFUK
 
Andrzej Kamiński zawsze stwarzał i stwarza niepotrzebne zamieszanie wokół Unii Kredytowej.  Rada Dyrektorów pragnie skupić się na kwestii sprawnego funkcjonowania tej instytucji, by coraz lepiej służyć wszystkim Członkom.  W taki sposób Rada wypełnia swoją funkcję rzecznika interesów całej społeczności członkowskiej.
 
W dniu 6 marca br., Rada Dyrektorów poprosiła p. Kamińskiego o złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska dyrektora P-SFUK. Pan Kamiński odmówił.  Na wtorkowym posiedzeniu (11 kwietnia br.) Rada, korzystając z przynależnego jej prawa, zwolniła go z obowiązków sprawowania funkcji Dyrektora.   
 
Właściciele kont w naszej Unii Kredytowej zebrali ostatnio setki podpisów domagając się zwołania specjalnego zebrania, w celu odwołania p. Kamińskiego ze stanowiska.  Jako, że Unia liczy około 70,000 członków, byłoby to bardzo kosztownym przedsięwzięciem.   Musielibyśmy wysłać wszystkim Członkom, przy pomocy poczty, pakiety informujące o takim spotkaniu, i znaleźć miejsce, aby pomieścić setki lub nawet tysiące przybyłych na ten publiczny proces Członków.  Bylibyśmy także zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa przybyłym.  Biorąc pod uwagę powyższe sprawy, przewidywany koszt tego przedsięwzięcia wynosiłby około $100,000.
 
Pan Kamiński niejednokrotnie powodował zakłócenia w działalności Unii Kredytowej w czasie gdy sprawował funkcję w Radzie Dyrektorów od 1996 roku; naraził członków Unii na koszta związane z jego pozwami sądowymi i innymi kosztami odnoszącymi się do jego osoby, naraził Unię Kredytową na utratę autorytetu w środowisku polonijnym oraz na negatywną ocenę Unii przez agencję federalną, NCUA.  Pan Kamiński naruszył także reputację Unii Kredytowej poprzez swoje kontrowersyjne zachowania, ściągając na Unię ataki opinii publicznej i niepotrzebne sprawy sądowe.
 
Kiedy zostałem wybrany do Rady P-SFUK jesienią tego roku, toczyło się sześć spraw sądowych przeciwko Unii Kredytowej. Wraz z Radą Dyrektorów pracowaliśmy nad rozwiązaniem czterech z nich.  Chcielibyśmy położyć kres sprawom sądowym i skoncentrować się nad rozwojem i ulepszaniem usług finansowych, które proponujemy naszym Członkom.
 
 
Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-