Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Ważne spotkanie w Naszej Unii

Home > Wiadomości > Ważne spotkanie w Naszej Unii

RADA DYREKTORÓW P-SFUK SPEŁNIA WYBORCZĄ OBIETNICĘ:
Okresowe spotkanie Przedstawicieli
Naszej Unii z Członkami

W piątek, 28 września 2007 o godzinie 18:00, w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy McGuinness Blvd. odbyło się okresowe spotkanie Rady Dyrektorów z Członkami Naszej Unii. „Organizując to spotkanie spełniamy obietnicę złożoną na Rocznym Zebraniu, że Dyrektorzy Unii będą się spotykać z Członkami nie tylko raz
w roku, gdy są wybory, ale również na roboczych spotkaniach, gdzie Członkowie będą mogli przedstawić swoje opinie i dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w Naszej Unii.” – powiedział pan Krzysztof
Matyszczyk, Przewodniczący Rady. – „Taki konstruktywny dialog jest Unii bardzo potrzebny.”


Spotkanie z Radą Dyrektorów w siedzibie P-SFUK

Zebranie zaczęło się od wzruszającej ceremonii wręczenia najstarszym stażem Członkom Unii specjalnych dyplomów i prezentów, w tym wspaniałego albumu przedstawiającego malarstwo polskie ze zbiorów polsko-amerykańskich kolekcjonerów. Zebrani otrzymali również specjalny raport „Co Nowego w Naszej Unii – Osiągnięcia i Aktualności 2007,” zawierający m.in. kompilację artykułów o P-SFUK pochodzących
z prasy polonijnej i fachowej. Wśród wyróżnionych był pan Władysław Frączek, który legitymuje się książeczką numer 2, i który kilkakrotnie zabierał głos podczas spotkania.


Władysław Frączek otrzymuje podarunek od Unii

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było udzielenie odpowiedzi na pytania zadane podczas majowego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Przedstawił je pan Krzysztof Matyszczyk, na podstawie informacji przygotowanych przez Zarządu Unii. Główną część spotkania stanowiła dyskusja dotyczącą bieżącej działalności P-SFUK. Obecni na sali goście mogli zadawać pytania lub wypowiadać się na temat nurtujących ich spraw bez żadnych ograniczeń czasowych.

Przewodniczący Rady Dyrektorów, pan Krzysztof Matyszczyk oraz Dyrektor Wykonawczy, pan Bogdan Chmielewski odpowiadali na pytania
i podsumowali ostatni okres działalności Unii. „Cieszy mnie, że tak wiele zainteresowania budzą nasze plany dalszego rozwoju, a zwłaszcza budowa nowego oddziału na Maspeth.” – podkreślił pan Bogdan Chmielewski. – „Jestem przekonany, że mieszkańcy tej dzielnicy będą bardzo zadowoleni z naszych wysiłków.”


Członkowie Unii na okresowym spotkaniu

Miłym akcentem były podziękowania od przedstawicieli organizacji działających na rzecz Polonii, którym P-SFUK udziela dotacji. Mówcy podkreślali, jak ważne są choćby najmniejsze kwoty przekazywane przez Naszą Unię m.in. polonijnym szkołom i parafiom, chórom, organizacjom sportowym czy szkołom tańca. Poruszano również sprawę dotacji dla Uniwersytetu Columbia, gdzie przy pomocy Naszej Unii ma powstać Katedra Studiów Polskich. Chociaż sala nie była jednomyślna w tej kwestii, przeważała opinia, że Polonia powinna dbać o to, by podnosić swój prestiż przez inwestowanie w edukację.

Na zakończenie Rada Dyrektorów podkreśliła celowość organizowania podobnych spotkań w przyszłości i zadeklarowała, że okresowe spotkania odbywać się będą teraz o wiele częściej. Wszyscy łatwo zgodzili się z tezą, że sprawniejsze i częstsze komunikowanie się
Unii z Członkami pozwoli jej jeszcze lepiej wypełniać swoją misję służenia Polonii.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-