Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej PSFCU

Home > Wiadomości > Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej PSFCU

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej PSFCU

Zgodnie z Punktem 1-szym Artykułu IX Statutu Polsko-Słowianskiej Federalnej Unii Kredytowej, Komisja Nadzorcza jest powoływana przez Radę Dyrektorów spośród członków unii kredytowej.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa („PSFCU”) zaprasza swoich członków do ubiegania sie o miejsce w Komisji Nadzorczej PSFCU. Kandydaci musza wyrazic zgode na weryfikacje danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikowac sie do otrzymania wiazacych gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU. Preferowane jest do swiadczenie w zakresie ksiegowosci lub kontroli wewnetrznej oraz do swiadczenie w pracy w instytucji finansowej. Członkowie Komisji nie otrzymuja zadnego wynagrodzenia finansowego.

Do podstawowych obowiazków Komisji nalezy zagwarantowanie, że:
• Roczne kontrole sprawozdan finansowych PSFCU zostały przeprowadzone oraz, ze sprawozdania finansowe sa dokładne i rzetelne;
• Zasady prawne oraz przepisy ustalone przez Rade Dyrektorów sa przestrzegane;
• Istnieje odpowiedni system kontroli we wnetrznych; oraz
• Aktywa członkowskie sa chronione i wykorzystywane zgodnie z potrzebami PSFCU.

Rada Dyrektorów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 29-go czerwca 2016 r. o godz. 18:30. Prosimy o przesłanie resume wraz z listem motywacyjnym do 17-go czerwca 2016 r. o godz. 17:00 poczta elektroniczna na adres sc@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:
Polsko-Słowianska Federalna Unia Kredytowa
Attn: Compliance Department
9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004


 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-