Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

P-SFUK przekazuje dotację Uniwersytetowi Columbia

Home > Wiadomości > P-SFUK przekazuje dotację Uniwersytetowi Columbia

Nasza Unia przekazuje Uniwersytetowi Columbia dotację $100 000 na rzecz utworzenia
Katedry Studiów Polskich

Dotacja podkreśla wagę wysiłków P-SFUK
by zagadnienia związane z Polską i Polonią były prezentowane na prestiżowej uczelni


NOWY JORK (31 maja 2007 r.) – Realizacja marzeń o utworzeniu
stałej Katedry Studiów Polskich na prestiżowej amerykańskiej uczelni staje się coraz bardziej realna dzięki dotacji  w wysokości $100 000,
którą Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przekazała Uniwersytetowi Columbia.

Do uroczystego przekazania tej poważnej kwoty doszło w głównej siedzibie Unii Kredytowej na Brooklynie, gdzie obecni byli przedstawiciele P-SFUK, m.in. Dyrektor Wykonawczy - pan Bogdan Chmielewski oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów - pan Krzysztof Matyszczyk. Wraz
z innymi przedstawicielami Unii: panią Elżbietą Baumgartner (Drugi Wice Przewodniczący), panią Małgorzatą Wądołowską (Sekrearz Rady)
i panem Johnem Szałygą podejmowali oni przedstawicieli Uniwersytetu Columbia: Prodziekana Dana McIntyre oraz Profesora Johna Micgiela, który od trzech lat zabiega o powstanie Katedry.

Dotychczas na rzecz Katedry zebrano około $750 000, a cała potrzebna suma wynosi $3 miliony. Profesor Micgiel przewiduje zebranie brakujących funduszy w ciągu najbliższych trzech lat. Docelowo Katedra będzie promomować polską naukę i kulturę, będzie pomagać polonijnym szkołom oraz będzie ułatwiać administrację egzaminów z języka polskiego w ramach certyfikatu Regency.

 „Istotne jest nie tylko to, że jest to nowatorski program, który staramy się wprowadzić na jednej z najbardziej cenionych uczelni w świecie, ale również fakt, że rzadko kiedy unia kredytowa decyduje się tak aktywnie takie działanie wspierać – i to w formie tak szczodrej dotacji.” - powiedział profesor Micgiel – „Jest no naprawdę niezwykły gest ze strony naszej
Unii Kredytowej.”

P-SFUK od dawna dba o wykształcenie swoich Członków i ich dzieci. Nasza Unia pomaga prawie 60 Polskim Szkołom Dokształcającym,
a w ostatnich latach dodatkowo przeznacza  $300 000 rocznie na stypendia dla studentów. Unia organizuje również specjalne seminaria na wiodących uniwersytetach, które mają pomóc młodym Członkom kontynuować tam swoją edukację.

 „Bardzo trudno byłoby znaleźć inną instytucję finansową przywiązującą tak dużą uwagę do wykształcenia swoich Członków,” – powiedział pan Krzysztof Matyszczyk, Przewodniczących Rady Dyrektorów. „Poprzez udzielanie stypendiów i dotacji inwestujemy w przyszłe sukcesy naszych najzdolniejszych, młodych Członków. Jesteśmy dumni z tego, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, które pomogą młodej generacji wykorzystać swój edukacyjny potencjał.”

 „Właśnie w tej dziedzinie najlepiej widać jak cenne są takie inicjatywy Naszej Unii: dotacje udzielane przez P-SFUK będą bezpośrednio przynosić korzyści polonijnej społeczności i pomogą podnosić prestiż polskiej grupy etnicznej,” - dodał pan Bogdan Chmielewski, Dyrektor Wykonawczy. „Głos Członków Unii Kredytowej będzie słyszany wszędzie tam, gdzie liczy się on najbardziej -  czyli na jednej z najlepszych amerykańskich uczelni należących do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Miejmy nadzieję, że inicjatywa ta będzie służyć wielu młodym
Członkom Naszej Unii jako zachęta by zdobyć wykształcenie na miarę swoich aspiracji.”


Uroczyste przekazanie czeku


Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-