Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Ogłoszenie PSFCU - Nominacje do Rady Dyrektorów

Home > Wiadomości > Ogłoszenie PSFCU - Nominacje do Rady Dyrektorów

Do Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że następujący kandydaci zostali nominowani przez Komisję Nominacyjną P-SFUK jako kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU w wyborach 2016 r.:

Zbigniew Bruks
Andrzej Cierkosz
Hubert Cioromski
John Czop
Krzysztof Matyszczyk
Małgorzata Wądołowski

Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów, muszą złożyć wymagane dokumenty oraz petycję podpisaną przez minimum 500 uprawnionych Członków PSFCU. Szczegóły dotyczące procesu składania petycji zostaną ogłoszone w Zawiadomieniu o Wyborach, które zostanie wysłane do wszystkich Członków w dniu 3 marca 2016 r.

25 lutego 2016 r. 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-