Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Nagroda Instytutu Piłsudskiego dla Naszej Unii

Home > Wiadomości > Nagroda Instytutu Piłsudskiego dla Naszej Unii

Nagroda Instytutu Piłsudskiego dla Naszej Unii

W piątek 30 października br. wręczono nagrody Instytutu Józefa Pilsudskiego w Ameryce. Medalem “Marshal Józef Pilsudski Leadership and Achievement Award” został wyróżniony Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy PSFCU.

Laureata nagrodzono za „osiągnięcia w dziedzinie bankowości” oraz „pomoc dla instytucji polonijnych”. „Pozwólcie Państwo, że zacytuję słowa Marszałka: 'Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości'. Dziękuję Instytutowi Piłsudskiego za przypominanie o naszej chlubnej przeszłości, abyśmy byli lepsi na codzień i jako Polacy, patrzyli na przyszłość z podniesioną głową - powiedział w trakcie uroczystości Bogdan Chmielewski. Jednocześnie stwierdził, że odbiera nagrodę jako „wyraz uznania dla wszystkich 84 tys. Członków Naszej Unii”, bez których zaufania do naszej instytucji, nie byłaby możliwa tak szeroka działalność na rzecz społeczności polonijnej.

Podczas spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wręczono jeszcze dwie nagrody. "Waclaw Jedrzejewicz History Medal” Instytut przyznał profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, historykowi i ekonomiście za wkład w badania historii Polski XX wieku oraz edukację historyczną młodego pokolenia Polaków (nagrodę odebrał syn, Marcin Roszkowski). “Ignacy Paderewski Arts and Music Medal” przyznano Alinie Czerniakowskiej, reżyserce filmowej i autorce kilkudziesięciu filmów dokumentujących reżym komunistyczny w PRL, biografie wybitnych polityków i patriotów polskich oraz ważne wydarzenia historyczne. Nagrodę w jej imieniu odebrał najbliższy współpracownik, kierownik produkcji Waldemar Baczuń.
 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-