Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Pytania Ogólne

Home > Pytania Ogólne

Odpowiedzi na Pytania Ogólne

Co to jest Rozporządzenie D?

Co to jest Rozporządzenie D?

Federalne Rozporządzenie D określa miesięczny limit liczby wypłat, ktorych można dokonać z rachunków oszczędnościowych, nie będąc obecnym przy transakcji osobiście. Limit wynosi 6 wypłat w miesiącu kalendarzowym dla każdego rachunku oszczędnościowego.
Rodzaje transakcji, które kwalifikują sie do Twojego limitu miesięcznego wynikającego z Rozporządzenia D :
 • Wypłaty / przelewy dokonywane za pomocą bankowości internetowej
 • Wypłaty / przelewy dokonywane za pomocą bankowości mobilnej
 • Automatyczne przelewy (wykonane przez PSFCU na pokrycie niewystarczających środków z innych kont)
 • Transfery telefoniczne wykonane przez przedstawiciela PSFCU na podstawie telefonicznego wniosku Członka
 • Wstępnie upoważnione, automatyczne, zaplanowane lub okresowe wypłaty / przelewy (ACH)

Transakcje, które nie mają wpływu na miesięczny limit wynikający z Rozporządzenia D:

 • Transakcje bankomatowe
 • Transfery / wpłaty dokonane do zapłaty pożyczki w PSFCU
 • Transakcje dokonane osobiście w oddziale
Jeśli osiągniesz limit miesięczny wynikajacy z Rozporządzenia D, możesz wprowadzić dodatkowe wypłaty / przelewy osobiście w oddziale lub w bankomacie.
Czy Bankowość Internetowa jest bezpieczna? Czy moje dane osobowe będą upublicznione przez Internet?

Bankowość Elektroniczna jest  zabezpieczona w celu ochrony prywatności Twoich danych. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje, należy podać nazwę użytkownika, obrazek weryfikacyjny i hasło. Jeśli  po raz pierwszy logujesz się do do Bankowości Internetowej aby się zapisać, otrzymasz tymczasowe hasło. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła tymczasowego. Tylko Ty znasz hasło, które wybrałes. Dodatkowo, użytkownik zostanie poproszony, aby wybrać dodatkowe pytania zabezpieczające, oparte na informacjach tylko znanych użytkownikowi. Pytania te będą wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika podczas próby uzyskania dostępu do konta z innego miejsca. Pracownicy PSFCU nie mają dostępu do Twojego hasła. Gdy jesteś w zalogowany w  systemie, wszelkie informacje przekazywane przez Internet są szyfrowane w celu uniknięcia zagrożenia.

Czy mogę dokonać wpłaty gotówki w postaci drobnych monet w PSFCU?

PSFCU oferuje automaty do wpłaty monet we wszystkich oddziałach PSFCU. Będąc w oddziale, wrzuć monety do maszyny w celu ich przeliczenia. Niektóre nierozpoznawalne lub uszkodzone monety mogą zostać odrzucone. Kiedy monety zostaną policzone, maszyna wydrukuje pokwitowanie, które musi być przedstawione kasjerowi. Kasjer może zdeponować kwotę na konto lub wypłacić równoważną ilość w formie banknotów. Tansakcja podlega opłacie w wysokości 7% dla Członków PSFCU i 12% dla wszystkich pozostałych klientów.

Czy mogę zapłacić każdy rachunek korzystając z usługi Elektroniczna Płatność Rachunków (Bill Payment)?

Opcja Elektronicznej Płatności Rachunków PSFCU w systemie Bankowości Internetowej umożliwia płacenie rachunków, kiedy tylko chcesz. Możesz dokonać zarówno jednorazowych płatności lub ustalić  powtarzające się płatności z komputera, bez względu na to gdzie jesteś. Rachunki są płacone w formie elektronicznej lub czekiem. Można również płacić osobom indywidualnym, o ile znasz ich adres i numer telefonu.

Czy mogę zmienić swoje hasło do Bankowości Internetowej?

Tak. Po zalogowaniu do bankowości internetowej, wybierz "Aktualizuj Informacje o Użytkowniku" i przejdź do "Zmień hasło". Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać zmiany hasła.

Jak dokonać Zatrzymania Płatności (Stop Payment ) Czeku?

Istnieje kilka sposobów na Zatrzymanie Płatności Czeku z twojego konta. Można złożyć taki wniosek przez Internet, listownie, telefonicznie lub osobiście. Opłata manipulacyjna za Zatrzymanie Płatności wynosi 25 dolarów.

Aby dokonać Zatrzymania Płatności korzystając z Bankowości Internetowej, zaloguj się do swojego konta i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
 1. Kliknij na opcję „Czeki” w okienku zadań, które znajduje się po lewej stronie.
 2. Kliknij na "Zatrzymaj Płatność" /“Stop Payment”
 3. Wypełnij wszystkie pola i kliknij „Kontynuuj”.
 4. Potwierdź wprowadzone informacje, zaakceptuj pobranie opłaty manipulacyjnej w wysokości $25 i kliknij „Kontynuuj”.
Po akceptacji, czek zostanie zatrzymany. W przypadku jakichkolwiek trudności w trakcie tego procesu, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod nr. 1.855.PSFCU.4U ( 1-855-773-2848)
 
Drugą najlepszą opcją zatrzymania płatności jest kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Zanim zadzwonisz, przygotuj informacje dotyczace czeku.
Aby dokonać Zatrzymania Płatności osobiście, prosimy odwiedzić najbliższy oddział, przynosząc ze sobą dowód tożsamości (wydane przez władze stanowe bądź państwowe) a przedstawiciel Działu Obsługi Klienta chętnie Państwu pomoże.
 
Należy pamiętać, że usługa Zatrzymania Płatność obowiązuje przez sześć miesięcy od daty wprowadzenia jej w życie, oraz nie może dotyczyć czeków, które już zostały zrealizowane.
Jak mogę otrzymywać wpłaty lub mieć pobierane wypłaty z mojego konta w PSFCU?

Deposits can be made electronically by Direct Deposit or automatic payroll deduction, at ATMs located inside PSFCU branches, by mail or in person at any of our branches. In addition, A2A service available from Online Banking allows electronic transfers between accounts at PSFCU and other institutions.

To direct your deposits electronically to the PSFCU you must provide the payer with the account numberand PSFCU Routing number, as they appear on your check. If you do not have a checking account and would like to direct the Payer to electronically deposit funds to your savings account, provide the number used for making deposits alongside PSFCU routing number.

Checks or money orders may be sent by mail to any PSFCU branch. Please make sure to endorse the back of your check or money order in the area provided and write “For Deposit Only”. Underneath your signature, please include your account number and the two-digit code for the sub-account. If you have a deposit slip available complete it as you would at a branch

Jak mogę usunąć lub dodać współwłaściciela do mojego konta?

Aby dodać współwłaściciela do konta, wymagana jest nowa karta z podpisem wraz z podpisami wszystkich wspólnych właścicieli. Aby usunąć współwłaściciela konta, karta usunięcia musi być podpisana przez współwłaściciela, który musi osobiście przyjść do naszego przedstawiciela w oddziale. W przypadku śmierci, musi zostać przedstawiony akt zgonu i wtedy nazwisko zostanie usunięte. Transakcji tej można dokonać w każdym z naszych oddziałów.

Jak mogę zamówić nowy zestaw czeków?

Możesz zamówić nowy zestaw czeków za pośrednictwem Bankowości Internetowej poprzez wybranie opcji "Czeki" z głównego paska zadań, a następnie wybrać opcję  "Zamów Czek" . Link przeniesie Cię do strony Harland Clarke Holdings Corp, firmy która produkuje czeki dla Naszej Unii. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Możesz także poprosić o zamówienie przez telefon, dzwoniąc do  naszego Centrum Obsługi Klienta pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848) lub pocztą, wysyłając wniosek z ostatniej książeczki czekowej. Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj 10 -14 dni oboczych. Aby dokonać zamówienia, należy mieć przy sobie książeczkę czekową w celu zrealizowania zamówienia, jak również wprowadzenia bądź podania ostatniego numeru czeku.

Jak uzyskać kopię czeku dotyczącego mojego konta?

Istnieje kilka różnych sposobów, aby otrzymać kopię czeku pisemnego dotyczącego Twego konta. Możesz pobrać kopię przez Internet lub poprosić o jej przesłanie: pocztą, faksem, telefonicznie lub osobiście. Kopie czeków zrealizowanych  w ciągu ostatnich 3 miesięcy są dostępne bez dodatkowych kosztów poprzez Bankowość Internetową PSFCU dla posiadaczy Elektronicznego Wyciągu z Konta (E-Statement). Wnioski zgłoszone w inny sposób oraz wnioski o czeki, które zostały zrealizowane ponad 3 miesiące temu, będą obciążone opłatą $5  za każdy czek. Kopie są dostępne przez siedem lat od daty realizacji.

Aby otrzymać kopię czeku  za pomocą bankowości internetowej, zaloguj się na swoje konto i dokonaj następujących czynności:
1. Kliknij na “Elektroniczne Wyciągi z konta” pod zakladką Informacje o Koncie.
2. Pod zakladką "Zobacz Wyciąg”, wybierz " Miesięczne Zestawienie " i z " Opis Kont " wybierz " Udostę pnij Szkic " . Znajdź numer czeku w historii transakcji i kliknij na ikonę, aby wyświetlić zdjęcie czeku.
4. Kliknij  "Drukuj".
Aby otrzymać kopię czeku faksem, prosimy o wysłanie faksu z podpisanym, pisemnym wnioskiem do Działu Kontroli Dokumentów: (973) 808-3237.
Aby otrzymać kopię czeku drogą pocztową, wyslij podpisany, pisemny wniosek na ponizszy adres:
Polish & Slavic FCU
PO Box
Fairfield, NJ 07004
Attn: Document Control Department
W przypadku wniosków przysłanych pocztą lub faksem, należy się upewnić, że zawarte zostały imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, numer konta, numer czeku , data, kiedy czek zostal zrealizowany oraz  podpis na wniosku.
Aby otrzymać kopię czeku przez telefon, proszę zadzwonić do naszego Centrum Obsługi Klienta pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848). Aby otrzymać kopię czeku osobiście, prosimy odwiedzić najbliższy oddział, przynosząc ze sobą dowód tożsamości (wydany przez władze stanowe lub państwowe) a przedstawiciel Działu Obsługi Klienta chętnie Panstwu pomoże. Należy pamiętać, że opłata za usługę zostanie potrącona w momencie złożenia wniosku.

 

Jak zapisać się na korzystanie z Elektronicznego Wyciągu z Konta?

Zaloguj się do bankowości internetowej i wybierz Elektroniczne Wyciągi z Konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przy procesie rejestracji. Możesz również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta  w godzinach urzędowych dzwoniąc pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848).

Jaki jest numer PSFCU ABA albo numer tranzytowy (Routing Transit Number)?

PSFCU ABA albo numer tranzytowy (Routing Transit Number) to: 226 082 022. Ponieważ numer tranzytowy identyfikuje instytucję finansową, a nie rodzaj konta, ten sam numer jest używany dla wszystich kont. 

Numer tranzytowy, również znany jako Routing Transit Number (RTN), Institution Transit Number, albo numer ABA to dziewięciocyfrowy kod bankowy używany w całych Stanach Zjedoczonych. Jest on umieszczony w dolnej części czeku i identyfikuje instytucję finansową, z której pochodzą pieniądze. Jest teź używany przez banki centralne (Federal Reserve Banks) do transmisji przelewów pieniędzy (wire transfers), a także automatycznych płatności i transferów (ACH).  

Jakie są korzyści z używania z Bankowości Internetowej?

BEZPŁATNA Bankowość Elektroniczna PSFCU umożliwia dostęp do Twoich kont 24/7 dni w tygodniu. Możesz uzyskać aktualne salda na swoich kontach kredytowych, płacić rachunki, przeglądać historię rachunków (depozyty, wypłaty, przelewy i zrealizowane czeki) oraz dokonywać przelewów funduszy do innych Członków PSFCU oraz pomiędzy swoimi kontami w Naszej Unii.

Skąd będę wiedzieć, że Moja Lokata Terminowa dobiegła końca?

Otrzymasz zawiadomienie o zakończeniue Lokaty około 30 dni przed upływem terminu. Masz czas aż do wskazanje daty, aby poinformować nas o swoich planach wobec niej, pisemnie lub telefonicznie. Jeśli nie nie skontaktujesz się z P-SFUk do wskazanego czasu, twoja Lokata zostanie albo zamknięta albo przedłużona na tych samych warunkach ( na ten sam okres czasu z tym samym oprocentowaniem). Możesz „wykupić” lokatę z karną opłatą  w ciągu 10-dniowego okresu karencji od odnowienia.

Zapomniałem hasła do Bankowości Internetowej. Co mam zrobić?

Jeśli aktywowałes funkcję automatycznego zmieniania hasła w bankowości internetowej, możesz zmienić hasło na ekranie logowania do Bankowości Internetowej.Kliknij na link Nie pamiętasz hasła?  Zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Tymczasowe hasło zostanie wysłane na Twój adres emailowy. Możesz także poprosić o zmianę hasła dzwoniąc do naszego Centrum Obsługi Klienta pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848).

Zapomniałem nazwę użytkownika do Online Banking?

Możesz skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta  w godzinach urzędowych dzwoniąc pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848). Nasz przedstawiciel pomoże Ci wprowadzić nową nazwę.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

6.625%

Kredyty samochodowe
już od

3.450%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

8.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-