Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Oddziały

Home > O Unii > Oddziały

Lokalizacje PSFCU

Członkowie Naszej Unii mają dostęp do bezpłatnych bankomatów w sieci MoneyPass® Surcharge Free ATM Network. 

Z przyczyn technicznych, niektóre bankomaty mogą pobierać opłatę za wypłatę pieniędzy. Jeśli podczas transakcji na ekranie bankomatu pojawi się informacja o takiej opłacie, wówczas transakcję należy anulować i użyć inny bankomat.  Uprzejmie informujemy, że dane o lokalizacji bankomatów są dostępne dla Państwa wygody poprzez opcję Bankomaty na głównej stronie.  

Lokalizacje są aktualizowane przez sieć MoneyPass®. PSFCU nie odpowiada za dokładność informacji.

Opłata transakcyjna może być pobrana w bankomatach nienależących do sieci MoneyPass®. Inne ograniczenia obowiązują.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

6.625%

Kredyty samochodowe
już od

3.450%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

8.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-