Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Oddziały i Bankomaty

Home > O Unii > Oddziały i Bankomaty

Lokalizacja Bezpłatnych Bankomatów

Członkowie Naszej Unii mają dostęp do ponad 43 tysięcy bezpłatnych bankomatów w sieci Star Network Surcharge-free ATMs (STARsf).

Oferta dotyczy bankomatów sieci STARsf zlokalizowanych na terenie USA. Bezpłatny dostęp do gotówki nie jest możliwy we wszystkich bankomatach znajdujących się w wymienionych punktach. Opłata transakcyjna może być pobrana w bankomatach nienależących do sieci STARsf. Inne ograniczenia obowiązują.

Note: Z przyczyn technicznych, niektóre bankomaty mogą pobierać opłatę za wypłatę pieniędzy. Jeśli podczas transakcji na ekranie bankomatu pojawi się informacja o takiej opłacie, wówczas transakcję należy anulować i użyć inny bankomat.  Uprzejmie informujemy, że dane o lokalizacji bankomatów udostępniane są dla Państwa wygody i aktualizowane przez sieć STAR. PSFCU nie odpowiada za dokładność poniższych informacji.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

3.375%

Kredyty samochodowe
już od

1.990%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

10.240%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-