Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Internetowe Płatności Rachunków

Home > Usługi > Internetowe Płatności Rachunków

Internetowe Płatności Rachunków

Usługa ta umożliwia płacenie rachunków przez Internet. Możesz zaplanować termin zlecenia spłaty - fundusze zostaną przesłane w określonym przez Ciebie czasie. Możesz wysłać płatność w formie czeku lub automatycznych przelewów do kogokolwiek, kiedykolwiek i dokądkolwiek na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet bez otrzymywania rachunków od odbiorcy płatności.

Proszę nacisnąć poniższy przycisk aby zobaczyć jak łatwo i szybko można rozpocząć korzystanie z tej usługi.

Zalety korzystania z Internetowych Płatności Rachunków

• Zarządzać swoimi płatnościami w pliku portalowym Payment Center, jak również sprawdzić wykaz Twoich bieżących płatności i poprzednich, dokonanych w przeciągu ostatnich 24 miesięcy
• Otrzymywać elektroniczne rachunki - system pozwala na otrzymywanie setek rachunków z całych Stanów Zjednoczonych
• Zlecić powtarzające się regularnie lub sporadyczne płatności
• Ustanowić system przypomnień o płatnościach rachunków
• Eksportować informacje o płatnościach do systemu Quicken
• Ustalić zlecenie powtarzających się płatności, takich jak na przykład zapłata za wynajem mieszkania
• Zlecić płatności na następny dzień lub w wyprzedzeniem, do jednego roku
• Usługa internetowych płatności rachunków jest bezpłatna, dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli możesz skorzystać z niej o każdej porze, i jest dostępna dla wszystich posiadaczy kont czekowych
• Aby skorzystać z usługi Internetowych Płatności Rachunków należy się zarejestrować – to zabiera tylko kilka minut – a następnie ustalić listę płatności
• Usługa jest bezpieczna – serwis internetowy używa kilku metod zabezpieczeń aby przeprowadzane przez Ciebie transakcje były zabezpieczone i chronione

Zlecanie płatności

• Najwcześniejsza możliwa data płatności ukazana jest w polu „Data Płatności” (Pay Date), znajdującym się na stronie „Centrum Płatności.” Większość płatności wymaga 4 dni od daty zlecenia. Niektóre z nich mogą zostać zrealizowane jeszcze tego samego dnia, w zależności od wystawcy rachunku. Ustalona data płatności nie może być wcześniejsza niż najwcześniejsza mozliwa data płatności wyznaczona przez każdego wystawcę rachunku.

• Zalecamy, by płatności były zlecane na kilka dni przed datą płatności rachunku.

• Maksymalna kwota płatności przy użyciu Internetowych Płatności Rachunków wynosi $99,999.00.

• Istnieje możliwość przesyłania niektórym odbiorcom płatności ekspresowych; w tym celu należy wybrać opcję wysyłki czeku za pomocą przesyłki kurierskiej. Płatności zlecone przed godziną 14:00 mogą być otrzymane przez wystawcę rachunku już następnego dnia. Obowiązują dodatkowe opłaty. 

Anulowanie płatności

Zlecona płatność (wliczając powtarzające się płatności) może być anulowana lub zmieniona zgodnie z podanymi instrucjami. Anulowanie lub zmiana zleconej płatności nie pociąga za sobą dodatkowych opłat. Jeżeli procedura płatności została już rozpoczęta, nie może ona już zostać anulowana lub zmieniona; w takim przypadku należy złożyć wniosek o wstrzymanie płatności.

Metody dokonywania płatności

Uslugodawca zastrzega sobie prawo wybory metody przesłania wystawcy rachunku płatności w Twoim imieniu. Do metod tych zaliczane są, ale nie wyłącznie, płatności elektroniczne, czeki elektroniczne oraz czeki drukowane laserowo (w tym przypadku fundusze przesłane wystawcy rachunku są pobierane z Twojego konta dopiero gdy wydrukowany czek zostanie przedłożony do realizacji w Twojej instytucji finansowej).

Płatności elektroniczne: Bill Pay wysyła płatność odbiorcy drogą elektroniczną na około 24-48 godzin przed ustaloną datą zleconej płatności. Fundusze pobierane są z Twojego konta rozliczeniowego w ustalonym dniu zleconej płatności.

Czek wystawiany z konta Bill Pay: Bill Pay wysyła odbiorcy kopię papierowego czeku na około 4 dni przed ustaloną datą zleconej płatności. Fundusze pobierane są z Twojego konta rozliczeniowego w ustalonym dniu zleconej płatności.

Czek wystawiany z konta płatnika: BillPay wysyła odbiorcy papierowy czek na około 4 dni przed ustaloną datą zleconej płatności. Fundusze pobierane są z Twojego konta rozliczeniowego po przedłożeniu czeku do realizacji w Twojej instytucji finansowej.

Wstrzymywanie płatności

Jeżeli, jako nadawca, musisz wstrzymać płatność, której procedura została już rozpoczęta, musisz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta zgodnie z założeniami rozdziału 27. Pomimo, iż dokonamy wszelkich starań, by zastosować się do Twojej prośby, nie możemy być odpowiedzialni, jeżeli będzie to juz niemożliwe. Możemy również wymagać, by Twoja prośba została złożona na piśmie w ciągu czternastu (14) dni. Za każdorazowe wstrzymanie płatności będzie pobierana opłata w wysokości ukazanej w obowiązującej taryfie opłat PSFCU.

Płatności, których status ukazany jest jako będące w trakcie realizacji (“IN PROCESS”), nie mogą być anulowane lub wstrzymane. Jednakże, w zależności od zastosowanej metody płatności, wstrzymanie płatności może być możliwe.

Płatności elektroniczne: Płatność nie może zostać wstrzymana ponieważ odbiorca juz otrzymał przesyłane fundusze. Dlatego, aby je odzyskać, musisz skontaktować się bezpośrednio z odbiorcą płatności.

Czek wystawiany z konta Bill Pay: Możliwość wstrzymania płatności uzależniona jest od statusu czeku.

• zrealizowany: Płatność nie może zostać wstrzymana. Aby odzyskać fundusze, musisz skontaktować się bezpośrednio z odbiorcą płatności.

• nieuregulowany: musisz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta  Bill Pay w celu wstrzymania płatności.

Czek wystawiany z konta płatnika: płatność musi zostać wstrzymana w PSFCU. Musisz podać numer wystawionego czeku. Pobrana zostanie opłata za wstrzymanie płatności czeku, ukazana w obowiązującej taryfie opłat PSFCU. 
 

Gwarancja Internetowych Płatności Rachunków

Jeżeli jakakolwiek płatność będzie spóźniona, należy skontaktować się z przesdtawicielem BillPay pod numerem 1.888.918.7549 . BillPay dokona następujących czynności:

- Skontaktuje się z odbiorca płatności i przeprowadzi rozpoznanie

- W razie potrzeby, ponownie prześle płatność

- Dokona zwrotu naliczonych opłat karnych i odsetków do kwoty $50

Wyjątki:

- Nieprawidłowo zlecone płatności

• Użytkownik wprowadził nieprawidłowe informacje dotyczące odbiorcy lub płatności 

• Płatność zlecono z data późniejszą niż data płatności ukazana na rachunku

Przykład: płatność kredytu hipotecznego ma date płatności 1-go dnia każdego miesiąca, lecz opłaty karne naliczane są 16-go dnia  każdego miesiąca. Płatność jest zasadniczo spóźniona juz po 1-szym dniu każdego miesiąca.

- Opóźnienie w zaksięgowaniu płatności przez odbiorcę

• Gwarancja Płatności Rachunków zapewnia termin otrzymania płatności przez odbiorcę. Jednakże data zaksięgowania płatności przez odbiorcę jest już poza kontrolą BillPay.

- Wszelkie płatności podatków

• Dotyczy płatności podatków federalnych, stanowych i lokalnych (od pojazdu, nieruchomości itp.)

- Sądowe nakazy płatności

• Dotyczy płatności alimentów na dzieci i współmałżonka, rekompensat itp.
 

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym Dzialem Obslugi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848)

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

6.625%

Kredyty samochodowe
już od

3.450%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

8.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-