This page uses JavaScript. Your browser either does not support JavaScript or you have it turned off. To see this page properly please use a JavaScript enabled browser.
Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content Bankowość Internetowa 

Indywidualne Konta Emerytalne IRA

Home > KONTA > Konta dla klient├│w indywidualnych > Indywidualne Konta Emerytalne IRA

Indywidualne Konta Emerytalne IRA

Za┼éo┼╝enie solidnego planu emerytalnego to jeden z najwa┼╝niejszych kroków do osi─ůgni─Öcia stabilno┼Ťci finansowej w latach emerytury. Pomoc─ů mo┼╝e s┼éu┼╝y─ç tu Indywidualne Konto Emerytalne (IRA) za┼éo┼╝one w P-SFUK.

Indywidualne Konta Emerytalne (Individual Retirement Accounts - IRA) to uznawane przez rz─ůd federalny USA plany oszcz─Ödno┼Ťciowe maj─ůce stanowi─ç zach─Öt─Ö do odk┼éadania pieni─Ödzy na emerytur─Ö.

P-SFUK obecnie oferuje nast─Öpuj─ůce konta IRA o korzystnym oprocentowaniu:

Konto Tradycyjne IRA

Tradycyjne konta IRA istniej─ů ju┼╝ od 1975 roku. G┼éówn─ů zalet─ů tej formy oszcz─Ödzania jest mo┼╝liwo┼Ť─ç odroczenia do czasu wyp┼éaty* pieni─Ödzy obowi─ůzku p┼éacenia podatków za wp┼éacane sumy i rosn─ůce odsetki. Zakwalifikowane jako ulga podatkowa sumy mo┼╝na natomiast odliczy─ç od obecnych dochodów podlegaj─ůcych opodatkowaniu. Zostan─ů one dopisane do dochodów w roku wyp┼éaty.

Obecne limity wp┼éat na konto IRA s─ů nast─Öpuj─ůce (na podstawie Publikacji 590 wydanej przez IRS):

Rok Podatkowy
2016
2017

Poni┼╝ej 50 lat
$5,500
$5,500

Powy┼╝ej 50 lat
$6,500
$6,500

Limity wp┼éat na konta Tradycyjne i Roth IRA dotycz─ů ogólnej sumy wp┼éaconej na oba konta. Suma ta nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ suma rocznego dochodu podlegaj─ůcego opodatkowaniu za dany rok albo podanego powy┼╝ej limitu wp┼éaty.

Wyp┼éaty z konta Tradycyjnego IRA przed osi─ůgni─Öciem wieku 59½ lat s─ů traktowane jako przedterminowa wyp┼éata i podlegaj─ů dziesi─Öcioprocentowej karze. Wyj─ůtki od tej zasady s─ů mo┼╝liwe w nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťciach:

 • niepe┼énosprawno┼Ť─ç, która jest powodem trwa┼éej niezdolno┼Ťci do pracy
 • p┼éatno┼Ťci na okre┼Ťlone ubezpieczenia zdrowotne, wydatki medyczne, oraz wydatki zwi─ůzane z nauk─ů na wy┼╝szej uczelni
 • zakup pierwszej nieruchomo┼Ťci rezydencyjnej (maksymalnie $10,000 na ka┼╝dego podatnika)
 • wyp┼éaty roz┼éo┼╝one na okresowe p┼éatno┼Ťci wybierane wed┼éug zasad okre┼Ťlonych przez IRS (SEPP)
 • przekszta┼écenie Konta Tradycyjnego na konto Roth IRA (conversion)
 • nakaz sp┼éacenia zaleg┼éych podatków (IRS tax levy)
 • wyp┼éaty dla spadkobierców po ┼Ťmierci w┼éa┼Ťciciela konta IRA
 • wyp┼éaty dla kwalifikuj─ůcej si─Ö s┼éu┼╝by wojskowej

Wp┼éaty na konto IRA s─ů mo┼╝liwe a┼╝ do czasu, kiedy w┼éa┼Ťciciel konta IRA osi─ůgnie wiek 70½ lat, o ile posiada dochód z wykonywanej pracy. Natomiast po osi─ůgni─Öciu wieku 70½ lat, w┼éa┼Ťciciel konta musi rozpocz─ů─ç coroczne minimalne wyp┼éaty; Required Minimum Distributions


* Nale┼╝y skontaktowa─ç sie ze swoim doradc─ů podatkowym po wi─Öcej informacji na temat kwalifikuj─ůcych warunków.

Konto Roth IRA

Konta Roth IRA istniej─ů od 1998 roku. Daj─ů one dodatkow─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç oszcz─Ödzania na czas emerytury tym osobom, które nie mog─ů odliczy─ç od bie┼╝─ůcych podatków sum wp┼éacanych na Tradycyjne konto IRA. W odró┼╝nieniu od Tradycyjnego konta IRA, aby móc wp┼éaca─ç na Roth IRA dochody podatnika w danym roku nie mog─ů przekroczy─ç pewnego progu; mo┼╝liwo┼Ť─ç wp┼éacenia na konto Roth IRA jest zredukowana i stopniowo wygasa, je┼Ťli dochód brutto (MAGI) mie┼Ťci si─Ö w przedzia┼éach; dla indywidualnego podatnika $117,000-$132,000 za rok 2016, $118,000-$133,000 za rok 2017. Dla ma┼é┼╝e┼ästwa rozliczanego wspólnie: $184,000-$194,000 za rok 2016 i $186,000-$196,000 za rok 2017 oraz $0-$10,000 dla ma┼é┼╝onków rozliczaj─ůcych si─Ö osobno za rok 2016 i 2017.

Zamiast ulgi podatkowej i odroczenia p┼éacenia podatków do czasu wyp┼éaty, konto Roth IRA daje mo┼╝liwo┼Ť─ç zwolnienia zarobionych odsetek od opodatkowania, o ile zostan─ů spe┼énione warunki wyp┼éaty. Dodatkowe zalety konta Roth IRA to: nieograniczona mo┼╝liwo┼Ť─ç wyp┼éaty w┼éasnych wk┼éadów bez kary za przedterminow─ů wyp┼éat─Ö, brak obowi─ůzku wyp┼éacania funduszy po osi─ůgni─Öciu wieku 70½ lat, a tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania wp┼éat po osi─ůgni─Öciu wieku 70½ lat, o ile osoba posiada jeszcze dochód z wykonywanej pracy.

Obecne limity wp┼éat na konto IRA s─ů nast─Öpuj─ůce (na podstawie Publikacji 590 opracowanej przez IRS):

Rok Podatkowy
2016
2017

Poni┼╝ej 50 lat
$5,500
$5,500

Powy┼╝ej 50 lat
$6,500
$6,500

Limity wp┼éat na konta Tradycyjne i Roth IRA dotycz─ů ogólnej sumy wp┼éaconej na oba konta. Suma ta nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ suma rocznego dochodu podlegaj─ůcego opodatkowaniu za dany rok, albo podanego powy┼╝ej limitu wp┼éaty.

Aby odsetki wyp┼éacane z konta Roth IRA zosta┼éy zwolnione od podatku i od kary za przedwczesn─ů wyp┼éat─Ö, musz─ů zosta─ç spe┼énione pewne warunki. A mianowicie, musi up┼éyn─ů─ç przynajmniej pi─Ö─ç lat od czasu pierwszej wp┼éaty na konto Roth IRA, a równocze┼Ťnie w┼éa┼Ťciciel konta Roth IRA musi spe┼éni─ç jeden z nast─Öpuj─ůcych warunków: osi─ůgn─ů─ç wiek 59 1/2, u┼╝y─ç wyp┼éacanych pieni─Ödzy na zakup pierwszej nieruchomo┼Ťci, wyp┼éata pieni─Ödzy zwi─ůzana jest z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů, albo wyp┼éata jest dokonywana przez spadkobierców po ┼Ťmierci w┼éa┼Ťciciela konta IRA.

W innym wypadku wyp┼éaty przed osi─ůgni─Öciem wieku 59½ lat stanowi─ů przedterminow─ů wyp┼éat─Ö i podlegaj─ů zarówno opodatkowaniu jak i dziesi─Öcioprocentowej karze. Unikni─Öcie kary jest mo┼╝liwe w nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťciach:

 • niepe┼énosprawno┼Ť─ç, która jest powodem trwa┼éej niezdolno┼Ťci do pracy
 • p┼éatno┼Ťci na okre┼Ťlone ubezpieczenia zdrowotne, wydatki medyczne, oraz wydatki zwi─ůzane z nauk─ů na wy┼╝szej uczelni
 • zakup pierwszej nieruchomo┼Ťci rezydencyjnej (maksymalnie $10,000 na ka┼╝dego podatnika)
 • wyp┼éaty roz┼éo┼╝one na okresowe p┼éatno┼Ťci wybierane wed┼éug zasad okre┼Ťlonych przez IRS (SEPP)
 • przekszta┼écenie Konta Tradycyjnego na konto Roth IRA (conversion)
 • nakaz sp┼éacenia zaleg┼éych podatków (IRS tax levy)
 • wyp┼éaty dla spadkobierców po ┼Ťmierci w┼éa┼Ťciciela konta IRA
 • wyp┼éaty dla kwalifikuj─ůcej si─Ö slu┼╝by wojskowej

Prosimy klikn─ů─ç na poni┼╝szy link aby zobaczy─ç obecne raty na konta IRA.

Konto SEP IRA

Konto SEP IRA (Simplified Employee Pension Plan) to indywidualne oszcz─Ödno┼Ťciowe konto emerytalne otwarte w celu przyjmowania wp┼éat od pracodawcy oferuj─ůcego pracownikom Simplified Employee Pension Plan (SEP). 

Plany emerytalne SEP mog─ů otwiera─ç ró┼╝nego rodzaju ma┼ée firmy: jednoosobowe przedsi─Öbiorstwa, spó┼éki partnerskie, korporacje typu S albo C, oraz ro┼╝nego rodzaju organizacje niedochodowe. Daje on w┼éa┼Ťcicielom firm jak i ich pracownikom mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania ze stosunkowo taniego planu emerytalnego.

Pracodawca oferuj─ůcy plan SEP posiada swobod─Ö co do wysoko┼Ťci, czy te┼╝ proporcji wp┼éat. W ramach planu, pracodawca jest zobowi─ůzany do dokonywania wp┼éat na konto SEP IRA ka┼╝dego pracownika spe┼éniaj─ůcego warunki uczestnictwa.

Z punktu widzenia pracodawcy, g┼éówn─ů zalet─ů planu SEP jest mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania ulgi podatkowej od wp┼éat, bez ponoszenia odpowiedzialno┼Ťci za fundusze, które ju┼╝ zosta┼éy wp┼éacone na konta pracowników, a tak┼╝e brak wymogu dodatkowego raportowania. Pracodawca mo┼╝e otrzyma─ç dodatkowy kredyt od urz─Ödu podatkowego IRS, za koszty zwi─ůzane z za┼éo┼╝eniem tego planu.

Plan SEP jest te┼╝ bardzo atrakcyjny dla pracowników, którzy otrzymuj─ů przekazywane przez pracodawc─Ö fundusze na indywidualne konto SEP IRA, co daje im ca┼ékowit─ů kontrol─Ö nad otrzymanymi funduszami. Poza tym, mog─ů otrzymywa─ç wp┼éaty nawet po osi─ůgni─Öciu wieku 70½ lat. Fundusze, które znajd─ů si─Ö na koncie SEP podlegaj─ů tym samym zasadom co fundusze zgromadzone na Tradycyjnych kontach IRA.

Górny limit wp┼éaty na konto SEP IRA wynosi 25% wynagrodzenia, albo $53,000 w roku 2016 i $54,000 w roku 2017, którakolwiek z kwot jest mniejsza.

Prosimy klikn─ů─ç na poni┼╝szy link aby zobaczy─ç obecne raty na konta IRA.

Konto SIMPLE IRA

Konto SIMPLE IRA to indywidualne oszcz─Ödno┼Ťciowe konto emerytalne pozwalaj─ůce na wp┼éaty zwi─ůzane z uczestnictwem w Savings Incentive Match Plan for Employees of Small Employers (SIMPLE plan).

Plan emerytalny SIMPLE mo┼╝e by─ç za┼éo┼╝ony przez ró┼╝nego rodzaju pracodawców, którzy zatrudniaj─ů nie wi─Öcej ni┼╝ 100 osób zarabiaj─ůcych rocznie $5000 i wi─Öcej. Plan SIMPLE mog─ů za┼éo┼╝y─ç ró┼╝nego rodzaju ma┼ée firmy: jednoosobowe przedsi─Öbiorstwa, spó┼éki partnerskie, korporacje typu S albo C, oraz ró┼╝nego rodzaju organizacje niedochodowe. W┼éa┼Ťciciele firm maj─ů w ten sposób mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éo┼╝enia pracownikom taniego planu emerytalnego, w którym ci─Ö┼╝ar wp┼éat spoczywa nie tylko na pracodawcy ale te┼╝ na osobach zatrudnionych.

Cz─Ö┼Ť─ç wp┼éat na konto SIMPLE IRA pochodzi od pracodawcy, a cz─Ö┼Ť─ç z pensji pracownika. Dzi─Öki otworzeniu przez pracodawc─Ö planu SIMPLE, pracownicy maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç przekazania cz─Ö┼Ťci swojego wynagrodzenia przed opodatkowaniem na konto SIMPLE IRA.  Limity wp┼éat wynosz─ů: Za rok 2016: $12,500 dla osób które nie osi─ůgn─Ö┼éy 50 lat i $15,500 dla osób, które maj─ů 50 lat lub wi─Öcej. Za rok 2017: $12,500 dla osób które nie osi─ůgn─Ö┼éy 50 lat i $15,500 dla osób, które maj─ů 50 lat lub wi─Öcej. W ramach planu, pracodawca jest zobowi─ůzany do zrobienia corocznej dop┼éaty (matching contribution) dla wszystkich kwalifikuj─ůcych si─Ö pracowników.

Wszystkie osoby spe┼éniaj─ůce warunki musz─ů mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç uczestnictwa w planie SIMPLE IRA. Pracodawca jest zobowi─ůzany do corocznych wp┼éat, tak d┼éugo jak plan jest kontynuowany. Pracodawca musi te┼╝ wywi─ůza─ç si─Ö z obowi─ůzku szybkiego odprowadzenia wp┼éat pochodz─ůcych z pensji pracowniczych na konto SIMPLE IRA, a tak┼╝e jest zobowi─ůzany corocznie, w odpowiednim terminie, poinformowa─ç swoich pracowników o mo┼╝liwo┼Ťci odprowadzania wybranych kwot z pensji.

Z punktu widzenia pracodawcy, g┼éówn─ů zalet─ů planu SIMPLE jest mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania ulgi podatkowej za dokonane wp┼éaty, brak odpowiedzialno┼Ťci za fundusze, które zosta┼éy wp┼éacone na konta pracowników, a tak┼╝e roz┼éo┼╝enie ci─Ö┼╝aru dofinansowania konta SIMPLE IRA mi─Ödzy pracodawc─Ö a pracownika. Pracodawca mo┼╝e te┼╝ otrzyma─ç dodatkowy kredyt od IRS za koszty zwi─ůzane z za┼éo┼╝eniem tego planu.

Plan SIMPLE jest te┼╝ bardzo atrakcyjny dla pracowników, którzy otrzymuj─ů fundusze na indywidualne konto SIMPLE IRA, a to daje im ca┼ékowit─ů kontrol─Ö nad otrzymanymi funduszami. Poza tym, mog─ů otrzymywa─ç wp┼éaty nawet po osi─ůgni─Öciu wieku 70½ lat. Fundusze znajduj─ůce si─Ö na koncie SIMPLE generalnie podlegaj─ů tym samym zasadom co konta Tradycyjne IRA, z wyj─ůtkiem kary w wysoko┼Ťci 25% naliczanej za wyp┼éat─Ö pieni─Ödzy w czasie dwóch lat od momentu wp┼éyni─Öcia pierwszej wp┼éaty na konto SIMPLE IRA.

Wszyscy pracodawcy zainteresowani za┼éo┼╝eniem planu SIMPLE powinni uda─ç si─Ö do swojego doradcy podatkowego w celu omówienia szczegó┼éowych korzy┼Ťci i dok┼éadnych warunków uczestnictwa.
 

Konta Tradycyjne i Roth IRA s─ů najbardziej znanymi kontami emerytalnymi, dost─Öpnymi dla wi─Ökszo┼Ťci osób, które posiadaj─ů opodatkowane dochody z pracy. Konta SEP i SIMPLE s─ů atrakcyjn─ů ofert─ů dla osób, które prowadz─ů biznes lub pracuj─ů na w┼éasny rachunek.

Kliknij tutaj aby zobaczy─ç aktualne oprocentowanie kont IRA.

Jak otworzy─ç konto IRA

Aby otworzy─ç konto IRA nale┼╝y odwiedzi─ç jeden z naszych oddzia┼éów. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktowa─ç si─Ö z Centrum Obs┼éugi Klienta pod 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).

Odk┼éadanie na koncie emerytalnym jest doskona┼éym sposobem oszcz─Ödzania na przysz┼éo┼Ť─ç. Wybór najlepszego planu emerytalnego odpowiadaj─ůcego indywidualnym potrzebom wymaga jednak rozwa┼╝enia wielu czynników. Konta IRA s─ů regulowane przez w┼éadze federalne a osoba wybieraj─ůca dany plan ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za wszelkie decyzje podejmowane w zwi─ůzku z wybranym kontem. Informacje zawarte na obecnej stronie maj─ů charakter ogólnej informacji o produktach oferowanych przez P-SFUK. Nie zapomnij sprawdzi─ç obowi─ůzuj─ůcych warunków i restrykcji dotycz─ůcych wp┼éat na konta IRA.

Zachęcamy do zasięgnięcia porady u doradcy finansowego w celu ustalenia, jakie konto IRA byłoby najbardziej odpowiednie w danej sytuacji.

Go to main navigation

Po┼╝yczka na dom
ju┼╝ od

2,750%

Kredyty samochodowe
ju┼╝ od

1,990%

Karty Kredytowe PSFCU VISA ju┼╝ od

8,740%

Kredyt gotówkowy
ju┼╝ od

11,240%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-