Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Bezpośrednia Wpłata na Konto (Direct Deposit)

Home > Usługi > Bezpośrednia Wpłata na Konto (Direct Deposit)

Bezpośrednia Wpłata na Konto (Direct Deposit)

Jest to usługa bezpłatna, wygodna i bezpieczna. Możesz jej używać do otrzymywania wynagrodzenia od pracodawcy, zwrotów podatkowych, emerytury i podobnych świadczeń, zaoszczędzając sobie czas przeznaczony na wizyty w oddziale.  Dodatkową zaletą jest fakt, że fundusze są dostępne natychmiast po ich wpłynięciu na konto.

Zalety Bezpośredniej Wpłaty na Konto:

  • możesz jej używać do otrzymywania następujących regularnie powtarzających się płatności:
    • wynagrodzenia za pracę
    • zwrotów podatkowych
    • emerytur i innych świadczeń Social Security (UWAGA: od roku 2013, świadczenia Social Security MUSZĄ być wpłacane bezpośrednio na konto)
  • skrócony okres oczekiwania na otrzymanie płatności bezpośrednio na konto 
  • oszczędzasz na czasie gdyż nie musisz deponować czeku
  • fundusze są dostępne bezpośrednio po ich wpłynieciu na konto

Aby aktywować usługę, wypełnij formularz Bezpośredniej Wpłaty na Konto i przekaż go swemu pracodawcy bądź agencji wypłacającej należne Ci świadczenia. W celu otrzymania bezpośredniej wpłaty zwrotu podatkowego, należy zaznaczyć odpowiednia kratkę i podać dane konta na formularzu rozliczenia podatkowego 1040.

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

6.625%

Kredyty samochodowe
już od

3.450%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

10.240%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-