Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Ochrona prywatności

Home > Formularze i informacje prawne > Ochrona prywatności

Kliknij tutaj aby pobrać wersję PDF.

FAKTY:    JAK POLSKO-SŁOWIAŃSKA FEDERALNA UNIA KREDYTOWA UŻYTKUJE DANE OSOBOWE SWOICH CZŁONKÓW?

 

Dlaczego?

Instytucje finansowe decydują, w jaki sposób, udostępniają dane osobowe swoich klientów. Prawo federalne daje konsumentom prawa do ograniczenia udostępniania swoich danych w niektórych przypadkach. Zgodnie z wymogami prawa federalnego, jesteśmy również zobowiązani do poinformowania Państwa o metodach gromadzenia, udostępniania i ochrony danych osobowych Członków Naszej Unii. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej publikacji.

Co?

Rodzaje gromadzonych i udostępnianych przez nas danych osobowych zależą od rodzaju posiadanego produktu lub usługi. Informacje te obejmują:

 • Numer Social Security
 • Transakcje na kontach oraz bilanse posiadanych kont
 • Historia płatności, historia transakcji oraz historia kredytowa

 Jak?

Wszystkie instytucje finansowe muszą dzielić się danymi osobowymi klientów w celu prowadzenia swojej codziennej działalności. W poniższej tabelce wymieniamy powody, dla których instytucje finansowe mogą udostępniać dane osobowe swoich klientów, powody, dla których Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFCU) udostępnia dane osobowe Członków oraz czy można ograniczyć udostępnianie tych informacji.

Powody, dla których możemy udostępnić dane osobowe:

Czy PSFCU udostępnia te dane?

Czy możesz ograniczyć udostępnianie swoich danych?

Do prowadzenia naszej codziennej działalności takiej jak obsługa Państwa transakcji, utrzymanie Państwa kont, w odpowiedzi na nakazy sądowe oraz dochodzenia prawne lub składanie raportów do biur kredytowych.

Tak

Nie

Dla celów marketingowych, – Aby przesyłać Państwu oferty naszych produktów i usług finansowych.

Nie

Nie udostępniamy

Dla wspólnej działalności marketingowej z innymi instytucjami finansowymi

Tak

Tak

Dla prowadzenie codziennej działalności instytucji stowarzyszonych z PSFCU – informacje o Państwa transakcjach i ich przebiegu

Nie

Nie udostępniamy

Dla prowadzenie codziennej działalności instytucji stowarzyszonych z PSFCU – Informacje o Państwa zdolności kredytowej

Nie

Nie udostępniamy

Aby umożliwić działalność marketingową instytucjom stowarzyszonym z PSFCU

Nie

Nie udostępniamy

Aby umożliwić działalność marketingową instytucjom niestowarzyszonym z PSFCU

Nie

Nie udostępniamy

Aby ograniczyć udostępnianie danych osobowych –dokonać opt-out.

Zadzwoń pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848) lub odwiedź najbliższy oddział, aby ograniczyć udostępnianie swoich danych osobowych. Uwaga:, Jeżeli są Państwo nowymi Członkami PSFCU, możemy rozpocząć udostępnianie Państwa informacji po upływie 30 dni od daty wysłania niniejszego zawiadomienia. Jeżeli Państwa członkostwo w PSFCU wygaśnie, będziemy nadal udostępniać Państwa informacje na zasadach opisanych w tej publikacji. Mogą Państwo jednak zawsze skontaktować się z nami, aby ograniczyć udostępnianie tych danych.

Pytania?

Prosimy dzwonić pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848) lub wysłać e-mail na adres contact@psfcu.net

Kim jesteśmy?

Kto wysłał niniejsze zawiadomienie?

Niniejsze zawiadomienie o zasadach ochrony prywatności zostało wysłane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową (PSFCU)

Co robimy?

W jaki sposób Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa chroni moje dane osobowe?

Aby chronić Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem i użyciem, stosujemy zabezpieczenia określone prawem federalnym. Obejmują one zabezpieczenia komputerowe, jak również zabezpieczenia dokumentacji i budynków.

W jaki sposób Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa gromadzi moje dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe na przykład, gdy Państwo:

 • otwierają konto lub deponują pieniądze
 • płacą rachunki lub składają wniosek kredytowy
 • używają karty kredytowej lub debetowej

Gromadzimy również Państwa dane osobowe zebrane przez osoby trzecie, takie jak biura kredytowe i inne instytucje.

Dlaczego nie mogę całkowicie zapobiec udostępnianiu
danych osobowych ?

Prawo federalne zezwala Państwu wyłącznie na ograniczenie:

 • udostępniania danych na potrzeby prowadzenia codziennej działalności instytucji stowarzyszonych – informacje dotyczące zdolności kredytowej
 • wykorzystywania przez instytucje stowarzyszone uzyskanych informacji do prowadzenia działalności marketingowej
 • udostępniania informacji instytucjom niestowarzyszonym do prowadzenia działalności marketingowej

Prawa stanowe i poszczególne firmy mogą udzielić Państwu dodatkowych praw w kwestii ograniczenia wykorzystania danych osobowych. Poniżej podajemy dodatkowe informacje dotyczące Państwa uprawnień w świetle prawa stanowego.

Co się stanie, gdy ograniczę udostępnianie danych z konta, które posiadam wspólnie z drugą osobą?

Państwa wybór dotyczyć będzie wszystkich osób na koncie.

Definicje

Instytucje stowarzyszone

Podmioty gospodarcze połączone wspólną własnością lub kontrolą. Mogą to być instytucje finansowe i niefinansowe. PSFCU nie stowarzyszona z żadną instytucją.

Instytucje niestowarzyszone

Podmioty gospodarcze niepołączone wspólną własnością lub wspólnie kontrolowane. Mogą to być instytucje finansowe i niefinansowe.

 • Jednostki niestowarzyszone, którym udostępniamy dane mogą obejmować instytucje finansowe i ubezpieczeniowe.

Instytucje prowadzace wspólną działalność marketingową

Umowa formalna pomiędzy niestowarzyszonymi instytucjami finansowymi mająca na celu prowadzenie wspólnej działalności marketingowej.

 • Nasi partnerzy, z którymi prowadzimy wspólną działalność marketingową mogą obejmować instytucje finansowe i firmy ubezpieczeniowe.

Inne ważne informacje

Mieszkańcy stanu Vermont – prawo stanowe stanu Vermont wymaga, by instytucje finansowe uzyskały zgodę klienta przed udostępnieniem jego danych osobowych innym instytucjom. Za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa, nie udostępniamy Państwa danych osobowych niestowarzyszonym osobom trzecim o ile nie upoważnią nas Państwo do tego dzwoniąc pod numer 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848)
Mieszkańcy stanu Kalifornia– prawo stanowe stanu Kalifornia wymaga, by instytucje finansowe uzyskały zgodę klienta przed udostępnieniem jego danych osobowych niestowarzyszonym osobom trzecim. Z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa, nie udostępniamy Państwa danych osobowych niestowarzyszonym osobom trzecim, w okresie, kiedy mieszkają Państwo w stanie Kalifornia.

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski zostało dokonane dla Państwa wygody. Obowiązuje wersja w języku angielskim.

REV 10/2017

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

3.500%

Kredyty samochodowe
już od

0.990%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-